Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 54, br. 4, str. 461-483
Analiza mogućnosti uvođenja robnih fjučersa u domaći finansijski sistem
Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija

e-adresaderic@ien.bg.ac.yu, sasa@ien.bg.ac.yu, stefanovic.sasa@gmail.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149007: "Multi-funkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključivanja RepublikeSrbije u Evropsku Uniju"

Sažetak
Cilj ovoga članka je da se na bazi kratke analize osnovnih karakteristika fjučersa kao robnih i finansijskih instrumenata, kao i aktuelnog trenutka razvoja domaćeg robnog i finansijskog tržišta sagledaju mogućnosti za uvođenje robnih fjučersa u domaću praksu. Godina u kojoj se nalazimo pokazala je kako neočekivane prirodne okolnosti, konkretno suša, mogu dovesti do slabijeg roda u oblasti poljoprivredne proizvodnje, što sa svoje strane ima niz negativnih posledicu, od slabije snabdevenosti tržišta, preko porasta cena i potencijalnog inflatornog udara, do drugih tržišnih poremećaja sa mnogim negativnih efektima na opštu privrednu stabilnost. U poslednjem delu rada analizirane su realne mogućnosti za uvođenje robnih fjučersa u Republici Srbiji, posebno u domenu njihove primene u oblasti agrobiznisa, kao i ukazivanje na neophodne korake koje treba preduzeti da bi do njihovog razvoja i primene zaista i došlo.
Reference
Alexander, G.J., Sharpe, W.F. (1990) Investments. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Copeland, T.E., Weston, F.J. (1988) Financial theory and corporate policy. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1981) The relation between forward prices and futures prices. Journal of Financial Economics, br. 9
Danthine, J.P. (1978) Information, futures prices, and stabilizing speculation. Journal of Economic Theory, vol. 17, str. 79-98
Erić, D.D. (2003) Finansijska tržišta i instrumenti. Beograd: Čigoja štampa, glava VIII
Haugen, R.A. (1990) Modern investment theory. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Lofton, T. (1997) Getting started in futures. New York, itd: Wiley, str. 11
Robert, A., Jarrow, S., George, S. (1981) Oilfield: Forward and futures contracts. Journal of Financial Economics, 9, str.373
Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F. (1990) Corporate finance. Homewood, IL, itd: Irwin
Stuart, V.R. (2001) Stocks, bonds, options, futures. New York: New York Institute of Finance, str. 210-211
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.07.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka