Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 7, br. 26, str. 67-78
Optimizacija finansijskog tržišta diverzifikacijom finansijskih instrumenata
aUniverzitet
bPro-plus
Sažetak
Dosadašnji razvoj primene teoretskih aplikata u domenu procene investicionih projekata, kao i ocene portfolija uglavnom se pozicionirao na implementaciju matematičko - statističkih metoda. U tom domenu ima značajan broj radova koji uglavnom koriste poznate statističke tehnike, kao i složenije stohastičke aparate i modele, koji su se pokazali kao signifikantniji u domenu uslova krajnje aleatornosti finansijskog tržišta. Efikasnost ovih modela je uglavnom merena stepenom statističke značajnosti stohastičkih veza između ključnih varijabli. U širem spektru modela, mali broj radove je primenjen primeni teorije strateških igara u oceni diverzifikacije porfolija. Upravo ovaj rad je posvećen tome. Krećući se od poznatih postavki modela teorije igara, preko složenijih modela, autori su označili primenu meta strateških igara kao optimalnu za opredeljenje ekvilibrijumske diverzifikacije porfolija, u bazičnom slučaju, i za slučaj dva porfolija ostavljajući mogućnost za generalizaciju na N-porfolija. Ukratko rad je inovativnog karaktera i predstavlja izazov za one stručnjake koji su preferabilniji ka modelovanju kretanja na finansijskom tržištu putem formalnih metoda.
Reference
Haugen, R.A. (1996) Modern investment theory. New York Press
Levy, H. (1989) Evaluation and risk. New York Press
Markowitz, H.M. (1952) Portfolio selection. Journal of Finance, vol. 7, mart, str. 77-91
Nigel, H. Theory of meta-games. University of Puramaja - Management Science Center, 66
von Neumann, J., Morgenstern, O. (1944-1953) Theory of games and economic behavior. Princeton, NJ: Princeton University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka