Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 57, br. 2, str. 158-166
Uticaj globalne ekonomske krize na razvoj Srbije
Alfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd, Srbija
Sažetak
Globalna privreda se nalazi usred sveobuhvatne krize, koja je počela na tržištu nekretnina, proširila se kroz neregulisani finansijski sistem i dovela do krize kreditnog tržišta a zatim i krize zapošljavanja. Do danas se ona razvila u kompleksni začarani krug, sa padom cena nekretnina i rastom nezaposlenosti uz borbu protiv krize kreditnog tržišta. Ova kriza se jednako širi i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama, pa tako nije zaobišla ni Srbiju. Kada se ekonomije počnu oporavljati, ne sme biti povratka na uobičajeni način poslovanja. Potrebna je nova nacionalna i globalna strategija koja bi restaurisala finansijska tržišta i njihovu primarnu funkciju obezbeđivanja stabilnog i isplativog finansiranja produktivnih investicija u realnu privredu. Pored ovoga, postoji potreba da se uspostavi novi model ekonomskog razvoja koji bi bio ekonomski efikasan, socijalno pravedan i ekološki održiv.
Reference
*** (2001) Finansijsko tržište. Beograd: Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište
Bjelica, V. (2002) Bankarstvo. Novi Sad: Stylos
Blanchard, O. (2005) Makroekonomija. Zagreb: Mate
Bojović, P. (2008) Monetarne finansije. Beograd: Čigoja štampa
Cline, W. (2005) The role of the private sector in resolving financial crises in emerging markets. Institute of International Finance
Congleton, R.D. (2008) Notes on the fiscal crisis and the bail out. PDF fajl
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
Karić, D., Dašić, D. (2009) Međunarodna ekonomija sa osnovama diplomatije. Beograd: Data pres
Kovač, O.I. (2001) Međunarodne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2009) Međunarodna ekonomija - teorija i politika. Beograd: Data status
Misnkin, F.S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Pušara, K. (2004) Međunarodne Finansije. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić
Spilimbergo, A., Szmanskz, S., Blanchard, O., Cottarelli, I.C. (2008) Fiscal policy for the crisis. Washington: IMF, Staff Position Note SPN, 08/01, Dec. 29, str. 2-3
Šćeković, D. (2006) Istorijat i razvoj bankarstva u Srbiji. Subotica: Privredna komora Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka