Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 3, br. 1, str. 191-206
Bankarski sektor kao faktor konkurentnosti preduzeća i privrede Srbije
Megatrend univerzitet, Beograd - Viša škola za menadžment, Zaječar
Ključne reči: Srbija; bankarski sektor; konkurentnost; cenovni faktor; institucionalni faktor
Sažetak
U radu je ukazano na značaj bankarskog sektora kao faktora konkurentnosti preduzeća i privrede Srbije. S aspekta konkurentnosti preduzeća (mikrokonkurentnosti), bankarski sektor, odnosno bankarske usluge predstavljaju cenovni, dok s aspekta konkurentnosti privrede u celini (makrokonkurentnosti), bankarski sektor predstavlja institucionalni faktor konkurentnosti. Može se zaključiti da poslovna politika i performanse, a pre svega cena i struktura kreditnih plasmana, i vlasnička i bilansna struktura bankarskog sektora, nemaju pozitivan uticaj na rast konkurentnosti preduzeća i privrede u Srbiji.
Reference
Bikker, J.A., Groeneveld, J.M. (1998) Competition and concentration in the banking industry. Research Series Supervision, br. 8, June
Bjelica, V. (1995) Bankarstvo. Novi Sad: Financing centar
Ćirović, M. (1995) Bankarski menadžment. Beograd: Ekonomski institut
East-West Institute (2003) Konkurentnost privrede Srbije. Beograd
Jeremić, Z. (2005) Promene u finansijskom sektoru Srbije - rezultati i ograničenja. u: Zbornik radova sa Kopaonik biznis foruma 'Strategija konkurentnosti Srbije 2005-2010', Kopaonik, 2005
Komazec, S.V., Krstić, B.Ž., Živković, A.J., Ristić, Ž.L. (1998) Bankarski menadžment - upravljanje savremenim bankarstvom. Beograd: Čigoja štampa
Narodna banka Srbije (2004) Bankarski sektor i nadzor banaka - godišnji izveštaji za 2001, 2002, 2003. i g. i Izveštaj za drugi kvartal 2005. godine
Narodna banka Srbije (2005) Uslovi kreditiranja malih i srednjih preduzeća. Beograd
Palferman, D., Ford, P. (1988) Elements of banking. London: Pitman Publishing
Šoškić, D.B. (2005) Tokovi finansijskih sredstava sistemske pretpostavke jačanja konkurentnosti na finansijskom tržištu Srbije. u: Zbornik radova sa Kopaonik biznis foruma 'Strategija konkurentnosti Srbije 2005-2010', Kopaonik, 2005
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka