Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 2, str. 65-74
Principi i sistemi poslovođenja u privrednim društvima
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad, Srbija
bVojvođanska banka, ad. Novi Sad

e-adresam.mlosavljevic-ns@hotmail.com, jekicoki@gmail.com
Sažetak
U radu se razmatraju osnovni principi i sistemi poslovođenja u cilju sagledavanja njihovog doprinosa boljem i efikasnijem radu privrednih društava. Razdvajanje upravljanja od vlasništva u privrednim društvima doprinelo je afirmaciji samostalnosti vršilaca funkcije poslovođenja kako u oblasti donošenja odluka, tako i u oblasti odgovornosti. U uslovima tržišne privrede i krupnih promena, bez profesionalnog vođenja poslovanja u privredi od strane lica koja poseduju znanje i iskustvo iz raznih oblasti, privredna društva ne mogu biti racionalno organizovana ni ekonomski efikasna. Iz navedenih razloga opredeljenje je da se istraži samo segment principa i sistema poslovođenja ukazujući na značaj i poželjne karakteristike nosilaca poslovodne funkcije.
Reference
*** (2011/2015) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5
Blanchard, K. (1982) The one minute manager. New York: Coporight
Damjanović, M.D. (1990) Menadžerska revolucija - stanje i perspektiva teorije organizacije i teorije upravljanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 211
Drucker, P.F. (1985) Inovation and enterpreneurship. London, itd: Heinemann, str 10
Đinđić, L. (1994) Mere i aktivnosti za uspešan izlazak iz krize. Profit, br. 5-6, str. 2
Edrar, H. (1979) The modern manager. St. Paul, MN, itd: West Publiching, str. 119
Ikač, N. (1993) Menadžment - savremeni koncept poslovanja. Novi Sad, str. 11 i 26-30
Jankovec, I.I. (1990) Prava i dužnosti članova upravnog odbora deoničkog društva. Pravo i privreda, br. 12, str. 3
Kostić, Ž.K. (1979) Osnovi organizacije rada i sredstava. Beograd, str. 239
Marjanović, S. Organizacija rada organizatora i rukovodioca. Beograd, 85
Marković, D. (1990) Ovlašćenje direktora u oblasti radnih odnosa i poslovođenja. Beograd, str. 85
Martinović, S., Kordić, B. (1994) Menadžment i marketing - podsetnik. Novi Sad: Ulixes
Milosavljević, M. (2012) Pravo privrednih društava. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Milosavljević, M. (2015) Poslovno pravo za menadžere. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Njegomir, V. (2015) Preduzetništvo. Novi Sad
Pavlović, D. (1995) Odlučivanje menadžera primenom subjektivnog linearnog modela. Bil. prof. br. 1/95
Slović, D. (1995) Privatizacija kapitala. Beograd: Finex
Stanković, F., Vukmirović, N. (1995) Preduzetništvo - nove metode i tehnike. Novi Sad: Matica srpska
Stanojević, Ž. (1995) Menadžment, liderstvo i motivacija. Ekonomska politika, br. 225/95
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas1701065M
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka