Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 55, br. 2, str. 1-6
Tranzicioni menadžment i privredna elita
Ključne reči: tranzicija; menadžment; tranzicioni menadžment; elita; biznismen; menadžer; privredna elita
Sažetak
Polazeći od pojmovnog određenja menadžmenta kao društvene pojave (procesa) u radu se ukazuje na specifičnost menadžmenta u zemljama tranzicije, koji se označava kao tranzicioni menadžment. U tom kontekstu polazeći i od pojmovnog određenja elite, u radu se ukazuje na neke aspekte funkcije menadžmenta u zemljama tranzicije i formiranja privredne elite, kao dela društvene elite. U radu se posebno ukazuje na ulogu obrazovanja za menadžment i stvaranja privredne elite, uz ukazivanje da to obrazovanje, u savremenim uslovima mora imati i humanističku komponentu.
Reference
*** (1999) Istorija sociologii v Zapadnoj Evrope i SŠA. Moskva: NORMA, str. 247
*** (2003) Sociologičeskaja ënciklopedija. Moskva: Mysl', str. 616
Acin-Sigulinski, S. (2000) Biseri privatizacije. Ekonomske teme, vol. 38, br. 2, str. 315-323
Andro, D. (2004) Uspešnyi rukovoditel'. Moskva: ACT - Astre', str. 5-7
Damjanović, M.D. (1990) Menadžerska revolucija - stanje i perspektiva teorije organizacije i teorije upravljanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Druker, P.F. (2004) Enciklopedija menedžmenta. Moskva: Vil'jais, str. 20-25
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura - poverenje, društvene vrline i stvaranje prosperiteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ieldrejk, D. (2001) Teorija menežmenta. Sankt Peterburg: Timer, str. 18
Kovačević, D. (1998) Menadžment. Beograd: Energoprojekt
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Markincova, M.M., Ignasieva, A.B., ur. (1998) Menadžment. Moskva: Banki i birži, str. 329
Marković, D.Ž. (2003) Državni i privredni menadžment u uslovima tranzicije. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 9, br. 1-2, str. 13-18
Marković, D.Ž. (2002) Sociologija na menadžmenta. Biznes upravlenie, 1, str. 5-12
Marković, D.Ž. (1996) Konflikty v transformirjuščhusja obščestvah. u: Socialščn'e konflikty v transformirjuščhusja obščestvah, Moskva, str. 219-224
Marković, D.Ž. (2003) Naučnici i dijalog civilizacija. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 7-8, str. 537-545
Marković, M. (1997) Mogućnosti preobražaja istočno-evropskih društava. u: zbornik radova Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive, Beograd: Institut društvenih nauka
Ristić, Ž. (2000) Korupcija, prevare i druge zloupotrebe etike na finansijska tržišta. u: Sistem i korupcija, Beograd, str. 125-136
Slović, D.D. (2001) Psihologija i menadžment. Beograd: Fineks, str. 323
Stanovčić, V. (1993) Elita - Beograd, enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija, str. 290
Talanov, V.M. (2000) Čelovek, kul'tura i obrazovanie, v ëpohu krizisov. u: Obrazovanie i nauka na rubeže XXI veka: problemy i perspektivy razvitija, Novočerkassk, str. 55
Vidojević, Z.S. (1997) Tranzicija, restauracija i neototalitarizam. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka