Akcije

Ekonomski pogledi
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 4, br. 1-2, str. 165-183
Kreiranje novih organizacionih struktura preduzeća u uslovima globalnog poslovnog okruženja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Srbija
Ključne reči: preduzeće; organizaciona struktura; globalno poslovno okruženje; umreženo preduzeće
Sažetak
Preduzeće kao organizacija predstavlja strukturni oblik i instituciju Organizacionu strukturu preduzeća karakteriše stalni proces promena. Struktura preduzeća je održiva u uslovima globalnog poslovnog okruženja, ako je koncipirana tako da su njeni delovi postavljeni u funkciji efikasnosti i efektivnosti. Novi načini poslovanja i trendovi uslovili su pojavu novih formi i oblika organizacionog ustrojstva preduzeća, čije se konceptualne postavke zasnivaju na informacijama i komunikacijama na svim nivoima strukture preduzeća. Oni su interaktivni i internacionalni kao što je nova kultura Interneta. Novi organizacioni koncept preduzeća stvara uslove za razvoj preduzeća u uslovima globalnog poslovnog okruženja.
Reference
Damjanović, M.D. (1990) Menadžerska revolucija - stanje i perspektiva teorije organizacije i teorije upravljanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Drucker, P.F. (1988) The coming of the new organization. Harv Bus Rev, January February, br. 1, str. 45
Jovanović, M. (1994) 69 lekcija o menadžmentu. Beograd: Megatrend univerzitet
Mašić, B.M. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Mescon, A., Khedouri (1997) Management. New York
Mitrović, J., Hanić, H. (2003) Poslovni informacioni sistemi. Beograd: Čigoja štampa
Sikavica, P., Novak, M. (1999) Poslovna organizacija. Zagreb: Informator
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka