Metrika

  • citati u SCIndeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 53, br. 3, str. 83-107
Timski rad u vojnim organizacionim sistemima
Vojska Jugoslavije
Sažetak
Timsko rešavanje složenih organizacionih problema je nužnost-strogi zahtev vremena u kojem živimo, naročito u rešavanju problema prilikom planiranja projektnih poslova. Svaki starešina treba da poznaje timski rad, bez obzira na funkciju, jer omogućava maksimalno korišćenje umnih potencijala grupe ljudi koja zajednički radi na rešavanju problema. U članku su razmatrani praktični i teorijski aspekti timskog rada koji mogu da budu korisni planerima, donosiocima odluka, rukovodiocima timova i uopšte rukovodiocima. Takođe, članak je osnova za rad na stvaranju organizacione kulture i uslova za afirmisanje timskog rada.
Reference
Alfred, J. (1961) Problemi rukovođenja u privrednim organizacijama. Zagreb: Informator
Andrejić, M. (1996) Koncept sistema na bazi znanja za podršku obučavanja organa tehničke službe za rad na pripremi i organizaciji borbenih dejstava. u: Vujić Slobodan [ur.] SYM-OP-IS '96, Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, Zlatibor, oktobar, zbornik radova
Argyle, M. (1969) Social interaction. Chicago, itd: Aldine
Baker, W., Selwyn,, Baloff, N. Organization structure and complex problem solving. Adm Sci Q
Beris, W.G. (1966) Organizational developments and the fate of the bureaucracy. Industrial Management Review, proleće
Borović, S. (1995) Savetnik za rukovodioce. Beograd: TU SPGŠ VJ
Borović, S. (1989) Ekspertski sistemi za rukovođenje tehničkim obezbeđenjem. Zagreb: Centar vojnotehničkih škola KoV, doktorska disertacija
Brajša, P. (1984) Rukovođenje kao međuljudski odnos. Varaždin: NIŠRO
Damjanović, M.D. (1989) Menadžerska revolucija - stanje i perspektiva teorije organizacije i teorije upravljanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Drucker, P.F. (1955) The practice of management. London, itd: Heinemann
Grupa autora (1996) Menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Harold, J.L. (1965) Psihologija za rukovodioce. Zagreb: Panorama
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Jovanović, P.M. (1990) Upravljanje projektom. Beograd, itd: Kultura
Lebeda, N. (1989) Metodologija naučnoistraživačkog rada - istraživački postupak u ratnoj veštini. Beograd: Centar visokih vojnih škola, skripta
Milovanović, M. (1999) Timski metod rada. Savremeni problemi ratne veštine, br. 40
Todorović, D. Upravljanje složenim projektima NVO. Beograd: Centar visokih vojnih škola, doktorska disertacija
Žugalj, M. (1989) Prilog raspravi o priznavanju organizacije kao znanosti. u: Organizacija znanosti i struka, Varaždin: Fakultet za organizaciju i informatiku
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka