Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:31

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 7, str. 145-168
Uticaj savremenih komunikacionih sistema na poslovanje organizacija
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresaeldin.dobardzic@gmail.com
Ključne reči: organizacija; komunikacija; savremeni
Sažetak
U ovom radu prikazan je uticaj komunikacija na razvoj savremenih organizacionih sistema. U prvom delu definisane su osnovne pojmovne odrednice koje definišu različite nivoe komuniciranja u jednoj organizaciji. Predstavljen je i uticaj najznačajnih faktora na proces komuniciranja u savremenoj poslovnoj organizaciji kao i razlike između formalnog i neformalnog komuniciranja. Dalje rad prikazuje uticaj savremenih informatičkih tehnologija na proces komuniciranja u organizaciji. U poslednjem delu rad prikazuje uticaj savremenih komunikacionih sistema na poslovanje najveće berze u svetu-Njujorške berze kao primer jednog velikog organizacionog i poslovnog sistema.
Reference
Banjanin, M. (1993) Organizacione i instruktivne komunikacije. Beograd: Naučna knjiga
Banjanin, M. (1999) Efektivne poslovne komunikacije. Beograd: Saobraćajni fakultet
Čkovrić, V. (2007) Poslovna komunikologija. Čačak: Viša tehnička škola
Dolinger, M. (2003) Entrepreneurship. New Jersey: Prentice Hall, third edition
Filipović, V., Kostić, M., Prohaska, S. (2003) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Jovanović, P. (2003) Leksikon menadžmenta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Kapor-Stanulović, N., Vrgović, P. (2009) Komunikologija za menadžere. Novi Sad: FTN Izdavaštvo
Kotler, P. (1988) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Mihailović, D., Ristić, S. (2006) Menadžment ljudska strana. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Simić, N. (2006) Poslovne komunikacije. Kragujevac: Regionalni centar za permanentno obrazovanje
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1507145D
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka