Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 35, br. 5-8, str. 89-107
Trgovački i građanski ortakluk
Policijska akademija, Beograd / Institut za uporedno pravo, Beograd
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1996) Zakon o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29, 33, čl. 102, čl. 105, čl. 108, čl. 145, čl. 450
*** (1966) Zakon o trgovačkim društvima Francuske. čl. 10/1, čl. 13
*** (1980-1994) Zakon o braku i porodičnim odnosima. Službeni glasnik SRS/RS, br. 22/80, 24/84, 11/88, 22/93, 25/93, 35/94, čl. 143
*** (1997) Uredbe o upisu u sudski registar. Službeni list SR Jugoslavije, br. 1, čl. 14
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ/SRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, 31/93, čl. 69, čl. 324
*** (1993-1996) Zakon o visini stope zatezne kamate. Službeni list SR Jugoslavije, br. 32/93, 24/94 i 28/96, čl. 277
*** (1994) Zakon o postupku za upis u sudski registar. Službeni list SR Jugoslavije, br. 80, čl. 23/1/4
*** (1991-1993) Zakon o sudovima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46/91, 60/91, 18/92 i 71/93, čl. 12-16
*** Process kodeks Rossijskoj federacij. čl. 24/1, čl. 69/2, čl. 70/1, čl. 71/1, čl. 72/1, čl. 72/1/4, čl. 72/2, čl. 73/2, čl. 75/2, čl. 69/1
*** (1977) Zakon o parničnom postupku. Službeni list SFRJ, čl. 488-491
*** (1911) Das Obligationenrecht / Zakon o obligacijama Švajcarske. čl. 552/1, čl. 552/2, čl. 553
*** (1897) Handelsgesetzbuch / Trgovački zakon Nemačke. par. 105/1, par. 106, par. 111, par. 115, par. 116/1, par. 116/2, par. 116/3, par. 117
*** (1988-1990) Zakon o preduzećima. Službeni list SFRJ, br. 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90, čl. 449
*** (1946) Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije. Službeni list FNRJ, br. 86
*** (1937) Trgovački zakon Kraljevine Jugoslavije. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, čl. 109/2, par. 104/2, par. 119/1, par. 513
Babić, I. (1995) Građanski ortakluk - neka pitanja razgraničenja od trgovačkog ortakluka. u: Ninković Radoslav i Kandić-Popović Zorica [ur.] Novi ugovori od značaja za privredni razvoj Jugoslavije, naučni skup, 16. i 17. mart, Beograd - zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo
Barbić, J. (1990) Društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću članova. Privreda i pravo, Zagreb, br. 11-12, str. 719
Divljak, D. (1995) Ugovor o trgovačkom ortakluku i treća lica. u: Ninković Radoslav i Kandić-Popović Zorica [ur.] Novi ugovori od značaja za privredni razvoj Jugoslavije, naučni skup, 16. i 17. mart, Beograd - zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 262
Divljak, D. (1995) Organizacija ortačkih društava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1-3, str. 212-217
Horvat, M. (1977) Rimsko pravo. Zagreb: Školska knjiga
Klaić, B. (1978) Rječnik stranih riječi - tuđice i posuđenice. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Konstantinović, M. (1960) Stara pravna pravila i jedinstvo prava. u: Stupar Mihailo S. [ur.] Zbornik građanskih zakonika stare Jugoslavije, Titograd: Grafički zavod, str. 1-6
Pahorukov, N.D. (1938) Trgovački zakon za Kraljevinu Jugoslaviju od 20. oktobra 1937. godine sa obrazloženjem Ministarstva pravde. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Perić, Ž.M. Specijalni deo obligacionog (tražbenog) prava. Beograd, bez godine izdanja
Puhan, I. (1970) Rimsko pravo. Beograd: Naučna knjiga
Romac, A. (1975) Rječnik rimskog prava. Zagreb: Informator
Rušnov, A. (1891) Tumač Obćemu austrijskomu građanskomu zakoniku / Interpretation du Code civil general autrichien. Zagreb
Stojčević, D. (1985) Rimsko privatno pravo. Beograd: Savremena administracija
Strezoski, S. (1977) Trgovac, trgovačka društva i njihovo udruživanje u kapitalističkim zemljama. Novi Sad, skripta
Škaljić, A. (1989) Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost
Šogorov, S.V. (1995) Ortačko društvo - pravni subjektivitet i imovina. u: Ninković Radoslav i Kandić-Popović Zorica [ur.] Novi ugovori od značaja za privredni razvoj Jugoslavije, naučni skup, 16. i 17. mart, Beograd - zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo
Taranovski, T. (1996) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Službeni list, III
Vasiljević, M.S. (1995) Trgovinsko pravo - privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Vasiljević, M.S. (1996) Komentar Zakona o preduzećima. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Vojnički testament
Babić Ilija

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
O svodu - povesno-pravna crtica
Mirković Zoran S.

Anali Pravnog fak Beograd (1998)
Ugovor u korist trećeg u Rimskom pravu
Nikolić Đorđe L.

prikaži sve [243]