Metrika

  • citati u SCIndeksu: [12]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Generalizacija HACCP koncepta na rizične sisteme - primena HACCP koncepta u izvršavanju medicinskih usluga osetljivih na rizik
aZavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP 'Beograd', Beograd
bKliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd
Ključne reči: zdravstvo; HACCP; rizik; generalizacija
Sažetak
Originalni HACCP koncept, koji je baziran na nauci i ima sistematski pristup identifikuje specifične rizike i mere za njihovu kontrolu da bi se obezbedila bezbednost hrane u čitavom lancu ishrane od primarne proizvodnje do konačne upotrebe. HACCP koncept nije koristan samo u lancu ishrane, već se njegova primena može generalisati na sve rizične sisteme, kao što su: zdravstveni sektor, vazdušni saobraćaj, železnički saobraćaj, bankarski sektor... U ovim sistemima pojava neusaglašenosti u kritičnim kontrolnim tačkama može da ima negativne posledice po bezbednost i zdravlje ljudi ili da izazove velike finansijske gubitke. Značajno povišenje kvaliteta i bezbednosti zdravstvenih usluga može se postići primenom HACCP koncepta prilikom njihovog izvršavanja. HACCP metod zapisuje i opisuje sve mere radi sistematske i na riziku zasnovane kontrole kvaliteta u toku svih faza/koraka izvršavanja određene zdravstvene usluge. Ovo je suština koja uvek mora da se prihvati u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi, tako da se na vreme obezbedi prevencija rizika po zdravlje pacijenata. Postignuti su prvi ohrabrujući rezultati u primeni osnovnih HACCP principa pri izvršavanju zdravstvenih usluga.
Reference
*** (2005) Anesthesia: Care before, during and after anesthesia. NHS Quality Improvement Scotland, National Overview
*** (2003) Wrong site surgery is focus of national patient safety efforts - universal protocol aims to eliminate problem. Patient Safety, Summer, str. 1-2
European Commission (2005) Guidance document: Implementation of procedures based on the HACCP principles, and facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food business. Brussels: Health and Consumer Protection Directorate-General, 16 November
Hadži-Nikolić, Č., Šević, Lj., i dr. (2001) Kvalitet poslovanja zdravstvene ustanove - dva koraka napred. Menadžment totalnim kvalitetom, vol. 29, br. 2, str. 93-97
International Organisation for Standardization (2005) ISO 22000: Food safety management systems - requirements for any organization in the food chain. Geneva, 01. 09
Kavaler, F., Allen, S.D. (2003) Risk management in health care institutions: A strategic approach. Jones&Bartlett
Kostić, M., Pendić, Z., Grahovac, J., Kovačević, L. (2000) Planiranje kvaliteta uz pomoć HACCP metode. Kvalitet, X, br. 7-8, str. 70-72
Kuhn, A.M., Youngberg, B.J. (2002) The need for risk management to evolve to assure a culture of safety. Quality and Safety in Health Care, 11, str. 158-162
Oldfield, G.S., Santomero, A.M. (1997) The place of risk management in financial institutions. Sloan Management Review, Summer
Pendić, R. (2006) Risk management in commercial banking sector-integration of HACCP concept. Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost, vol. 34, br. 1-2, str. 49-53
Pendić, R. (2006) Implementation of HACCP Conception in the banking/financial services delivery. Rotterdam: Erasmus University, Specifications for MSc thesis
Pendić, Z.R., Milivojević, Z.Đ. (2005) IMS, ISO 22000:2005 i HACCP koncept. u: Materijali za četvorodnevne specijalističke seminare, Septembar, Savez inženjera i tehničara Srbije - SITS, Beograd
Pendić, Z.R., Jakovljević, B., i dr. (2005) Primena HACCP koncepta pri izvršavanju medicinskih usluga. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika JP Železnice Srbije, Istraživačka studija
Pendić, Z.R. (1998) An approach to design of services. u: Ho Samuel K.M. [ur.] ISO 9000 & TQM: Change for the Better, International conference (3rd), Hong Kong, Hong Kong: Baptist University, str. 574-579
Pendić, Z.R., Polak, S., Kontić, M., i dr. (2006) Generalizacija HACCP koncepta na rizične sisteme - primena HACCP koncepta u zdravstvu. Zavod za intelektualnu svojinu, broj A-212/1, 22.05., Priručnik, autorsko delo
Powers, D.M. (2006) Risk management for IVDs. Part 2: Assessing risks to patients from incorrect test results. IVD Technology, March, 5 p
Santomero, M. (1997) Commercial bank risk management: An analysis of the process. University of Pennsylvania - Wharton Financial Institutions Center - The Wharton School, Working Paper 95-11-C
von Eiff, W. (2005) Risk management in health care organizations. Eco Q - Magazine on Quality, Issue 1, June-September, str. 70-73
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci