Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:125
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:122

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 9, br. 1, str. 131-156
Strategija nastupa preduzeća na međunarodnom tržištu
Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć, Leposavić
Sažetak
Cilj rada je da determiniše adekvatan okvir strategijskog nastupa preduzeća na međunarodnom tršištu. Preduzeće koje planira da nastupi na međunarodnom tržištu mora dobro da se pripremi, da izabere adekvatnu strategiju, da bude fleksibilno u poslovanju, da ima promišljen tržišni nastup, razvijen marketing program koji prati aktivnost preduzeća. Izbor odgovarajuće strategije nastupa preduzeća na inostranom tržištu utiče na dugoročnu stabilnost tržišne funkcije i određuje okvire poslovanja u inostranstvu u kojima preduzeće može uspešno da razvije svoje sopstvene mogućnosti ali i da se izloži rizicima i nesigurnosti. Dolazi do konstantnih promena u okruženju, a mi znajući za te promene biramo između različitih opcija koje stoje pred preduzećem prilikom izbora strategije nastupa na međunarodnom tržištu. Preduzeće bi trebalo da, kroz analizu zemalja ulaska kao i oblika ulaska, sagleda koje opcije imaju veći značaj sa stanovišta njegovih strateških ciljeva pri nastupu na međunarodnom tržištu. Izbor odgovarajuće strategije je ključno pitanje pred kojim se nalazi preduzeće koje želi da nastupi na inostranom tržištu.
Reference
Adamović, Ž., Sajfret, Z. (2005) Pгoizvodni i operativni menadžment. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Bennet, R. (1995) International marketing. London: Kogan Page
Brnjas, Z. (2000) Strategijski menadžment - teorijske osnove sa primerima iz prakse. Beograd: Grmeč-Privredni pregled
Bulat, V., Bojković, R. (1996) Organizacija proizvodnje. Kruševac: ISIM
Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (1996) Global Marketing. The Dryden Press-Harcourt Brace College Publishers, Fbrt Worth
Filipović, V.S., Kostić, M.M. (2009) Marketing menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka - Institut za menadžment
Jović, M. (1990) Međunarodni marketing. Beograd: Savremena administracija
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing management. New Jersey: Pearson Education
Renko, N. (2005) Strategije Marketinga. Zagreb: Naklada Ljevak
Todorović, J.B., Đuričin, D.N., Janošević, S.V. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja / IZIT
Toyne, B., Walters, P.G.P. (1999) Global marketing management: A strategic perspective. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1401131S
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.