Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Analiza uticaja organizacije Drinske regate na regionalni razvoj Srbije
aThe College of Tourism, Belgrade
bUniverzitet Singidunum, Beograd

e-adresamarija.najdic@gmail.com
Ključne reči: Menadžment; Drinska regata; Organizacija; Turizam; Srbija
Sažetak
Svrha ove analize je ukazivanje na pravilan menadžment u organizovanju turističkog događaja na otvorenom prostoru, koji zahteva detaljno planiranje i jaku koordinaciju svih učesnika. U radu je predstavljena turistička ponuda zapadne Srbije sa posebnim osvrtom na Drinsku regatu, sportsku manifestaciju koja se organizuje proteklih 24 godine. Autori su dali pregled relevantnih zvaničnih izveštaja Turističke organizacije Ljubovija, kao i komplementarnu SWOT analizu šireg okruženja prikazanu u Strategiji lokalnog održivog razvoja opštine Ljubovija za period od 2013- 2022. godine. Autori su takođe istakli značaj konstantnog unapređenja turističke ponude i komplementarnih usluga koje menadžment tim mora da koordinira i nadgleda. Posebna pažnja je data utvrđivanju raspodele budžetskih sredstava u organizaciji jedne od najvećih regata na Balkanu. Podižući kvalitet usluga na veći nivo, kroz uvođenje službe za spašavanje i ukazivanje na značaj očuvanja prirode, lokalni memadžment tim je uspeo da prevaziđe očekivanja turista i lokalih gostiju. Pravilan način organizacije Drinske regate je rezultirao povećanjem broja gostiju u registrovanim smeštajnim objektima opštine Ljubovija za posmatrane godine.
Reference
*** (2013) Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Ljubovija za period od 2013-2022. Opština Ljubovija, 34-36; http://www.ljubovija.rs/dokumenta/SLOR.pdf
*** Drinska regata. http://regata.rs/, 20.10.2016
*** (2011) Građane ekologija skoro da i ne interesuje. Blic, http://www.blic.rs/vesti/drustvo/gradane-ekologija-skoro-da-i-ne-interesuje/92vz50r
Bartol, K.M., Marin, D.S. (1991) Management. New York, itd: McGraw Hill
Bowman, E.H., Helfat, C.E. (2001) Does corporate strategy matter?. Strategic Management Journal, 22(1), str. 1-23
Dess, G.D., Lumpkin, D.T., Eismer, A.B. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data status
Đorđević, D., Bogetić, S., Ćoćkalo, D., Lekić, N. (2016) The analysis of directions for improvement of competitiveness in domestic hotel enterprises: Students attitudes. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), vol. 6, br. 1, str. 3-11
Hartli, Dž., ur. (2007) Kreativne industrije. Beograd: Clio
Hawkins, D.J., Best, R.J., Coney, K.A. (2004) Consumer behavior: Implications for marketing strategy. Homewood, IL, itd: Irwin
Jayawardena, C., Miththapala, S. (2013) Maslows Hierarchy through tourists eyes. eTurboNews, 03.04.2013
Johnson, G., Scholes, K., Sexty, R.W. (1989) Exploring strategic management. Englewood Cliffs, NJ
Kefela, G.T. (2010) Knowledge-based economy and society has become a vital commodity to countries. International NGO Journal, 5(7); 160-166
Lovreta, S., Manić, E., Stojković, D. (2009) Model for Managing Trade Policy in Creating Modern Market
Masaki, I. (2008) Kaizen. Beograd: Mono i Manjana
Porter, M.E. (1996) What is strategy?. Harvard Business Review, 74 (6), 61-78
Turistička organizacija Ljubovija (2016) 20.10.2016, http://www.tolj.rs
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jemc1602084N
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka