Akcije

Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Kult i kultura - prilog sociološkom istraživanju kulture Srba
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Sažetak
U radu se ispituju metodološke osnove sociologijskog istraživanja kultne i religijske svesti kod Srba. Tragajući za socio-istorijskim korenima kulture Srba, autor, najpre, utvrđuje da se na osnovi folklornih, etnoloških, epskih i rodovskih odrednica srpske feudalne kulture, mogu pretpostaviti dva dominantna njena izvora: (1) sveslovenska i srpska mitologija i (2) arhaička ratnička kultura, koja se uporedo razvija sa kulturom zemljoradnje. Razmatranjem značenja nekolikih od ovih odrednica, utvrđuje se da je poreklo prvobitne srpske kulture koliko proizvodno (rad) toliko i religijsko (kult). Na osnovi analize relevantnih sociologijskih, etnologjiskih i istorijskih izvora, pokazuje se u kakvoj je meri mitologija praslovena i Južnih Slovena ostavila tragove na osobenosti i vrednosti srpske savremene kulture. Jedno od njenih dominantnih svojstava formiranih na toj osnovi jeste osobena religijska kultura srpskog pravoslavlja.
Reference
*** (1972) Webster's dictionary. London
*** (1975) Istorija filosofii i voprosy kul'tury. Moskva, itd: Nauka
*** (1964) Kratkii nauchno-ateisticheskii slovari. Moskva, itd: Nauka
Anichkov, S.M., Anichkov, E.B. (1914) Iazychestvo s drevnija Rusy. Sankt-Peterburg, str. XXXVI
Auge,, Gillon,, Hallier (1964) Grand Larousse Encyclopédique. Paris: Larousse, Moreau et Cie, Librairie Larousse, 10, str. 461
Beneton, P. (1975) Histoire des mots: Culture et civilisation. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques
Birket-Smith, K. (1960) Putovi kulture. Zagreb: Matica hrvatska
Čajkanović, V. (1941) O srpskom vrhovnom bogu. Beograd: Srpska kraljevska akademija / SKA
Damnjanović, M. (1977) Istorija kulture - sa principima izlaganja i tumačenja. Niš: Gradina
Đurić, M.N. (1961) Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Febre, L., Tonnelat, E., Mausse, M., i dr. (1930) Civilisation. Paris
Ilik, A. (1968) Svetski kulturni tokovi i uslovi razvoja kulture u Jugoslaviji. u: Kulturna politika samoupravnog društva i SKJ, Beograd: Ekonomska politika
Kovačević, B. (1966) Sveti Sava u svome vremenu. Beograd: Nolit
Kravtsov, N. (1933) Serbskie iunachkie pesni, Serbski epos. Moskva: Akademija nauk
Kravtsov, N. (1972) Problemy slavianskogo folklora. Moskva, itd: Nauka
Leskovac, M. (1965) Srpska književnost u Vojvodini pre Velike seobe. u: Trifunović Đ. [ur.] Stara književnost, Beograd
Lukacs, Gy. (1976) A tarsadalmi lit ontologgiajaral. Budapest
Lukač, Đ. (1977) Rad kao model društvene prakse. Novi Sad: Savremenost
Marks, K. (1951) Prilog kritici političke ekonomije. Beograd, itd: Kultura
Matić, V. (1972) Zaboravljena božanstva. Beograd, itd: Prosveta
Milin Lazar, protojerej (1977) Naučno opravdanje religije. Beograd: Pravoslavlje
Popović, M. (1977) Vidovdan i časni krst - ogled iz književne arheologije. Beograd: Slovo ljubve
Radojičić Đorđe, Sp. (1962) Razvojni luk stare srpske književnosti. Senta
Rybakov, B.A. (1981) Iazychestvo drevnih Slavian. Moskva, itd: Nauka
Skok, P. (1973) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Tokarev, S.A. (1965) Religia v istorii narodov mira. Moskva: IPL
Žepić, M. (1970) Latinsko-hrvatski ili srpski rječnik. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: francuski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2018)
Nauka u Bibliji
Dejić Mirko R.

Zb Filoz fak Priština (2015)
Toponimi s osnovom baz-
Nikić Biljana V.

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Predmoderna teorijska promišljanja odnosa politike i rata
Molnar Aleksandar

prikaži sve [88]