Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 14, br. 53, str. 59-73
Specifičnosti konsolidovanih finansijskih izveštaja sa osvrtom na Republiku Srbiju
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: matična preduzeća; zavisna preduzeća; konsolidovani finansijski izveštaji
Sažetak
Konsolidovani finansijski izveštaji su finansijski izveštaji grupe ekonomskih entiteta. Njihov cilj je da se omogući sveobuhvatan uvid u finansijski, imovinski i prinosni položaj grupe. U radu je vrednovan kvalitet konsolidovanih finansijskih izveštaja u Srbiji kroz uvid u finansijske izveštaje pravnih lica koja su povezana vlasničkim odnosom 'matično i zavisno pravno lice'. Rezultati istraživanja pokazuju značajna odstupanja od zahteva MRS, budući da je potpuno obelodanjivanje informacija u skladu sa važećom regulativom izvršeno u 16% istraženih konsolidovanih finansijskih izveštaja.
Reference
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS, br. 46/2006, 111/2009
*** (2007) Priručnik o primeni kontnog okvira u skladu sa MRS/MSFI za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Beograd: Privredni savetnik
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2009) Revizija teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Bjelica, V. (2009) Analitički kontni plan za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Beograd: Privredni savetnik
Dimitrović-Šaponja, L., Petkovič, Đ., Jakšić, D. (2006) Računovodstvo. Subotica: Ekonomski fakultet
Epstein, B.J., Jermankovicz, K.E. (2007) IFRS: Interpretation and application of IFRS. New York: John Wiley & Sons
Jakšić, D. (2007) Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja. u: XI simpozijuma računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, SRRS, Zbornik radova
Ranković, J. (1994) Konsolidovanje godišnjeg zaključka. Beograd: Ekonomski fakultet
Ranković, J.M. (1996) Specijalni bilansi. Beograd: Proinkom
Rodić, J., Rakovački-Tubić, S. (2007) Računovodstvo troškova. Banja Luka: Finrar
Rodić, J., Filipović, M. (2008) Poslovne finansije. Beograd: Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2007) Teorija, politika i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Savez računovođa i revizora Srbije (2008) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Beograd
Savez računovođa i revizora Srbije (2010) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja IFRS. Beograd
Savez računovođa revizora Srbije (2006) Međunarodni standardi revizije, uveravanja i etike. Beograd: SRRS
Škarić-Jovanović, K. (2000) Konsolidovani obračun - ciljevi, premise i pravila sastavljanja. Finrar, Banja Luka
Škarić-Jovanović, K. (2002) Analiza konsolidovanog obračuna. Banja Luka: Finrar
Škarić-Jovanović, K.I. (2002) Konsolidovani finansijski izveštaji u funkciji strateških investitora i poverilaca matičnog preduzeća. Računovodstvo, vol. 47, br. 9, str. 28-35
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka