Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:72
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:69

Sadržaj

članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 33, br. 7-9, str. 75-88
Krivične sankcije prema maloletnicima
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresanikola.ilic1978@yahoo.com
Sažetak
Maloletnici predstavljaju specifičnu kategoriju učinilaca krivičnih dela. To se odnosi na njihovu starosnu dob koja se kreće u vremenskom rasponu od 14 do 18 godina života. Pritom se pravi razlika između mlađih maloletnika (14-16 godina) i starijih maloletnika (16-18 godina). U prvom slučaju je moguće izreći samo vaspitne mere dok je u drugom slučaju moguće izreći i maloletnički zatvor. Ovakav stav većine zakonodavaca u uporednom pravu je uzrokovan bio-psihološkim osobenostima maloletnika koji utiču na proces njihove resocijalizacije i reintegracije u društvenu zajednicu. Ovakav prilaz je uočljiv u većini međunarodnih i evropskih pravnih dokumenata u kojima se propisuje sistem krivičnopravnih (diverzionih) mera i krivičnih sankcija. Na toj osnovi je u Srbiji uređena oblast maloletničkog krivičnog prava.Polazeći od rečenog, autor ovog rada će nastojati da osvetli područje koje obuhvataju krivične sankcije prema maloletnicima. Pod tim se podrazumeva utvrđivanje pojma, vrste, načina izricanja i odmeravanja, kao i mogućnosti njihove efikasne primene.
Reference
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2005/2014) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85-108
*** (2003) Juvenile delinquency. World YOUTH Report, Chapter 7
Aleksić, Ž.L., Milovanović, Z. (1999) Leksikon kriminalistike. Beograd: Glosarijum
Batričević, A. (2010) Vaspitne mere pojačanog nadzora maloletnika u krivičnom pravu Finske i Italije. Strani pravni život, br. 1, str. 321-337
Dimitrijević, B. (2006) Ličnost maloletnih delinkvenata. Godišnjak za psihologiju, br. 4-5, str. 207-222
Gazivoda, S. Maloletnička delinkvencija. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 2
Hirjan, F., Singer, M. (1978) Maloljetnici u krivičnom pravu. Zagreb: Informator
Joksić, I. (2010) Specifičnosti diverzionih programa u Sjedinjenim Američkim Državama. Strani pravni život, br. 1, str. 169-181
Joksić, I. (2010) Promene u krivičnopravnom statusu maloletnika sa posebnim osvrtom na krivičnu odgovornost. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 115-126
Jovašević, D. (2006) Osnovne karakteristike novog maloletničkog krivičnog prava Republike Srbije. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, broj 27, str. 1055-1087
Nikolić, Z., Joksić, I. (2011) Maloletnička delinkvencija - socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Perić, O. (1979) Maloljetnički zatvor - primena i izvršenje. Beograd
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik, drugo dopunjeno izdanje
Perić, O., Milošević, N., Stevanović, I. (2008) Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji. Beograd: Centar za mir i razvoj demokratije
Radulović, Lj. (2006) Vaspitni nalozi - alternativa sankcijama za maloletnike. u: Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, Zbornik radova
Škulić, M. (1998) Delinkvencija dece i maloletnika - krivično-procesni i kriminalistički aspekti. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/ptp1609075I
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Sistem sankcija u novom Zakonu o prekršajima
Jovašević Dragan

Strani pravni život (2007)
Sistem vaspitnih mera u domaćem i uporednom pravu
Jovašević Dragan

Vojno delo (2018)
Položaj maloletnika u porodičnom i krivičnom pravu Republike Srbije
Radovanov Aleksandar, i dr.

prikaži sve [58]