Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 22, br. 5-6, str. 39-50
Definisanje pojmova zlostavljanja i zanemarivanja kao nezaobilazno polazište za porodično-pravnu reformu
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Sažetak
Zaštita deteta se obezbeđuje u situacijama koje drastično odudaraju od standarda "normalnog" roditeljskog staranja, odnosno u onim slučajevima kada ponašanje roditelja (ili drugih osoba kojima je poverena briga o detetu) nanosi štetu njegovom psihofizičkom razvoju i dobrobiti. Ali, određivanjem pravnih standarda odgovornosti kao "grubo zanemarivanje" i "zloupotreba roditeljskih prava" u porodičnom pravu ne može se u potpunosti stepenovati odgovornost roditelja. Tim pre što ovi pravni standardi obuhvataju ponašanja različitog stepena opštosti i sadrže opis različitih situacija koje se inače ne mogu definisati na isti način. Stepenovanje zaštite omogućava i veću pravnu sigurnost. Zato potreba za definisanjem osnovnih pojmova nije samo teorijskog, već je i od praktičnog značaja. Naime, preciziranjem osnovnih pojmova obezbeđuje se pravilna primena sankcija i veća pravna sigurnost. Neophodno je naglasiti da postoji potreba da se preciziraju standardi pravne i profesionalne prirode i ispita njihov odnos. Uz to se mora ukazati na socio-kulturnu uslovljenost pojave i potrebu razlikovanja odstupanja izazvanih specifičnim uslovima života od prekršaja koje zakon određuje kroz pravne standarde I zabrane. Nova kultura odnosa roditelja i dece isključuje sve vise oblike nasilja i povećava značaj profesionalnih standarda kao i odgovarajuće mere pomoći porodici. Prema tome, moraju se definisati osnovni pojmovi i vidovi zlostavljanja i zanemarivanja koji zamenjuju dosadašnje opšte i nejasne zakonske formulacije. Umesto važećih pravnih standarda predlažemo kriterijume stručno-metodološke prirode koji obezbeđuju veću diferencijaciju oblika zaštite ali i veću pravnu sigurnost. Teorijska razjašnjenja osnovnih pojmova trebaju da se primene u okviru projekta izmene postojećeg zakonodavstva i obezbedi objedinjavanje zaštite kao praktični problem. Zato definisanje zlostavljanja i zanemarivanja predstavlja nezaobilazno polazište za porodično-pravnu reformu u ovoj oblasti.
Reference
*** (1971) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: SANU - Institut za srpski jezik, knjiga VIII
Banjanin-Đuričić, N. (1998) Udarac po duši - sociološka studija zlostavljanja dece u porodici. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Besharov, D. (1988) Policy guidelines for decision making in child abuse and neglect. Children Today, November-December, 7-11
Brieland, D., Lemmon, J. (1977) Social work and the law. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Bryant, H.D. Physical abuse of children: An agency study
Fox, S.J., ur. (1981) Cases and materials on modern juvenile justice. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Freeman, M.D.A. (1983) The rights and wrongs of children. London, itd: Pinter
Gill, D. (1976) Legal reported child abuse-a nationwide surway: Social work practice. Columbia University School of Social Work, str. 166
Golubović, Z.T. (1996) Porodica kao ljudska zajednica - između emancipacije i prilagođavanja. u: Reforma porodičnog zakonodavstva, Beograd, str. 11
Green, A.H. Child abuse, handbook of treatment of mental disorders in childhood and adolescence. str. 432
Hirjan, F., Singer, M. (1978) Maloljetnici u krivičnom pravu. Zagreb: Informator
Janjić-Komar, M.V. (1981) Pravo deteta na život i zdravlje. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Janjić-Komar, M.V., Korać, R., Ponjavić, Z. (1995) Porodično pravo. Beograd: Nomos, str. 226
Janjić-Komar, M.V., Panov, S.I. (2000) Veza generacija - pravni aspekti. Beograd: Dosije, str. 186
Klajn, M. (1997) Uspešan roditelj. Beograd: Biblioteka Rod, str. 44
Kraus, B. (1958) Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala i krivična djela protiv braka i porodice. Priručnik, Zagreb, br. 5
Ksele, L. (1961) Zanemarjanje mladoletnika in grdo ravnanje z njim. Pravnik - Revija za pravno teorijo in prakso, Ljubljana, br. 10-11, str. 362-367
Mcneese, M., Hebeler, J.R. The abused child. CIBA, str. 5
Merill, E.J. (1962) Physical abuse of children in protecting the battered child. N. Y
Milosavljević, M. (1998) Definisanje osnovnih pojmova istraživanja. u: Milosavljević M. [ur.] Nasilje nad decom, Beograd: Fakultet političkih nauka
Obretković, M.M. (1998) Pravna zaštita zlostavljane dece - da li je potrebna reforma našeg pravnog sistema?. u: Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja, Beograd, str. 101
Obretković, M.M., Žegarac, N. (1998) Centar za socijalni rad i uloga organa starateljstva u prevenciji i zaštiti dece od nasilja. u: Milosavljević M. [ur.] Nasilje nad decom, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 279
Radovanović, J. (1988) Zlostavljanje i zapostavljanje dece - subjektivno iskustvo deteta. u: Nasilje u porodici, Dubrovnik, str. 99
Small, M.A., Wanke, K.L. (1994) State response to child maltreatment, young victims, young offenders. Haworth Press
Stojaković, V. (1984) Zlostavljanje dece - i njihova zaštita. Beograd: Institut za socijalnu politiku
Stor, E. (1989) Ljudska agresivnost. Beograd: Nolit
Vranješević, D. (1991) Sindrom zlostavljanog deteta - Caffey-Kempeov sindrom. u: Problemi u pedijatriji '91, Beograd: Medicinska knjiga, str. 44-45
Wolf, R. (1975) Kindesmisshandlungen und Hire Ursachen u Gewalt gegen Kinder. Hamburg
Žegarac, N. (2001) Operacionalne definicije zlostavljanja. u: Obretković M., Pejaković Lj. [ur.] Zaštita deteta od zlostavljanja - priručnik za centre za socijalni rad i druge službe u lokalnoj zajednici, Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Živanović, T. (1935) Krivično pravo Kraljevine Jugoslavije - opšti deo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Norma (2008)
Zlostavljanje deteta unutar porodice
Ljubojev Nadežda

Sociološki pregled (1994)
Prava dece i socijalni rad
Obretković Mirjana M.

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Međunarodnopravna zaštita fizičkog integriteta maloletnika u krivičnom postupku i postupku izvršenja krivičnih sankcija
Mršević Zorica Ž., i dr.

prikaži sve [45]