Metrics

  • citations in SCIndeks: [2]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:4
  • full-text downloads in 30 days:2

Contents

article: 5 from 22  
Back back to result list
2007, vol. 52, iss. 1, pp. 1-8
Sowing date: The factor of yield and quality of fenugreek seed (Trigonella foenum graecum L.)
aUniversity of Belgrade, Faculty of Agriculture
bInstitute for Medicinal Plant Research 'Dr. Josif Pančić ', Belgrade
Abstract
Results of a two-year investigation (2005 and 2006) for the yield and quality of fenugreek seed (Trigonella foenum graecum L.) obtained on the location in South Banat (around Pančevo) on marsh dark soil are presented in the paper. Fenugreek seed used in this investigation was produced in the collection of the Institute of Medicinal Plant Research "Dr Josif Pančić" in Pančevo. The effect of sowing date on yield (kg/ha) and quality of fenugreek seed (germination energy and total germination) were investigated. Sowing was carried out on seven dates, 10 days between dates of each sowing. Yield of fenugreek seed sowed on different dates differed in both years. Sowing carried out in the first two weeks in April resulted in considerably higher yield compared to sowing at the end of April and during May. The highest yield was produced in the second sowing date from April 10, then in the first (April 1) and the third sowing period (April 20). The lowest yield of fenugreek seed was recorded in sowing carried out at the end of May. Yield of fenugreek seed wasn't significantly different in study years. Earlier dates of sowing resulted in seed of better quality (better germination energy and total germination). In the second sowing date fenugreek seed obtained was of best germination energy and total germination (approx. 99%). Later sowing dates gave seed of lower quality. So, sowing carried out at the end of May resulted in seed with the lowest value of germination energy and total germination (approx. 91%).
References
Dražić, S., Jevđović, R. (1997) Uticaj sume temperatura na prinos i kvalitet sortnog semena lekovitog i aromatičnog bilja. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, vol. 4, br. 3-4, str. 175-178
Glamočlija, Đ., Maletić, R.O., Jevđović, R. (2002) Uticaj načina setve i osnovnih meteoroloških elemenata na prinos i kvalitet semena piskavice (Trigonella foenum graecum L). Journal of Agricultural Sciences, vol. 47, br. 2, str. 113-120
Ivanović, M., Radanović, D., Dražić, S., Jevđović, R. (2001) Bolesti lekovitog bilja i njihovo suzbijanje. in: Peto Jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor 3-8 decembra, Zbornik rezimea, str. 24-25
Ivanović, M., Radanović, D., Dražić, S., Jevđović, R., Stojčić, J., Trkulja, V. (2002) Najznačajnije bolesti lekovitog bilja i njihovo suzbijanje. in: Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Teslić 12-15 marta, Zbornik abstrakata, str. 56-58
Jevđović, R., Sabovljević, R., Marković, D. (2003) Varijabilnost i korelacije osobina biljaka i semena kod pet vrsta lekovitog bilja. in: Drugi Simpozijum za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, 1-4 oktobra, zbornik abstrakata, str. 27
Jevđović, R. (2006) Uticaj proizvodno-morfoloških osobina na životnu sposobnost semena odabranih vrsta lekovitih biljaka. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Jevđović, R., Maletić, R., Sabovljević, R., Pavlović, R. (2001) Uticaj gustine setve na prinos i kvalitet semena piskavice. in: Dani lekovitog bilja, Beograd, 17-19 oktobra, Zbornik rezimea, str. 47-48
Maletić, R. (2005) Statistika. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Martin, J.H., Leonard, W.H. (1967) Principes of field crop production. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Stepanović, B. (1998) Proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja. Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić'
Tucakov, J. (1996) Lečenje biljem - fitoterapija. Beograd: Rad
 

About

article language: English
document type: Original Scientific Paper
DOI: 10.2298/JAS0701001M
published in SCIndeks: 29/02/2008

Related records