Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2006-2007, br. 26-27, str. 3-9
Uporedno ispitivanje prinosa i kvaliteta korena dve sorte belog sleza (Althaea officinalis L.)
aPDS Institut 'Tamiš', Pančevo
bInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: beli slez; sorta; koren; prinos; broj bubrenja
Sažetak
U istraživanjima različitih sorti belog sleza prikazani su preliminarni rezultati prinosa korena, dobijeni u uslovima suvog ratarenja. Zaključeno je da je ceo koren imao veći prinos, kod odomaćene populacije 'Domaći' u odnosu na sortu 'Alba' za 590,2 kg/ha. Prinos oljuštenog korena odomaćene populacije 'Domaći' od 5033,6 kg/ha bio je za 21,2 % veći od prinosa oljuštenog korena sorte 'Alba' (3967,6 kg/ha). Prinos suvog korena odomaćene populacije 'Domaći' bio je za 20,2 % veći u odnosu na prinos sorte 'Alba'. Veći broj bubrenja korena imala je droga dobijena od odomaćene populacije 'Domaći' (20,2 ml).
Reference
*** (1984) Pharmacopoea Jugoslavica. Beograd: Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Editio quarta (Ph. Jug. IV)
Facciola, S., Cornucopia, J. (1990) A source book of edible plants. Kampong Publications
Filipović, V., Kišgeci, J., Jevđović, R. (2004) Uticaj načina zasnivanja useva i tipa zemljišta na prinos belog sleza (Althaea officinalis L.). u: II Agroinovacije u biljnoj proizvodnji, Niška Banja, 10 - 11. 03
Filipović, V., Jevđović, R. (2005) Variability of the number of marsh mallow lateral branches on the different soil types. u: Agriculture with International Participation, XL, Croatian Symposium, Opatija, Croatia, February, 15-18, 2005, Thematic proceedings, Opatija, 661-662
Filipović, V., Jevđović, R. (2005) Morphological characteristics of one-year-old and two-year-old tasting of marsh mallow (Althaea officinalis L) in different agroecological conditions. u: International congress of Polish Herbal committee (XI), Anniversary of Polish Herbal committee (LXXV), Poznan, Poland, Jun. 24-25, 2005, Herba Polonica. vol. 51. Supplement 1, 2005.pp. 88
Filipović, V., Kišgeci, J., Jaćimović, G. (2007) Morphological analyses of stem parameters of marsh mallow (Althaea officinalis L) on three types of soil. u: Medicinal, Aromatic and Spice Plants, 1st International Scientific Conference, Nitra, Slovakia 5-6 December 2007, Book of Scientific Papers and Abstracts, page 137-141
Filipović, V. (2003) Uticaj načina zasnivanja useva na morfoloske osobine, prinos i kvalitet korena belog sleza (Althaea officinalis L.). Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Filipović, V., Jevđović, R. (2004) Uticaj načina zasnivanja useva na visinu stabla gajenog belog sleza. str. 238 - 239
Glamočlija, Đ., Filipović, V., Milić, V., Vuković, D., Kajgana, M. (2004) The influence of sowing type on stem height to grown of marsh mallow. 24 - 28 October, CD Rom
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Drugo prošireno izdanje
Jevđović, R. (1999) Vreme setve faktor proizvodnje kvalitetnog rasada belog sleza (Althaea officinalis L.). Lekovite sirovine, Beograd, XIX, str 51 - 56
Jevđović, R., Filipović, V. (2006) Efekti primene različitih doza mineralnog đubriva na prinos i kvalitet semena belog sleza. u: Savetovanje 'Zemljište i voda', 24. januar, Novi Sad, Tematski zbornik radova, str. 67-70
Jevđović, R.D., Maletić, R. (2006) Efekti primene zalivanja 'kap po kap' i različitih doza mineralnog đubriva NPK na prinos i kvalitet korena belog sleza. str. 64 - 66
Jevđović, R.D. (2005) Beli slez (Althaea officinalis L.). Gorobilje: R. D. Jevđović
Snedekor, D.Ž., Kohran, V. (1971) Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2009.

Povezani članci

Lekovite sirovine (2009)
Ispitivanje uticaja nekih agrotehničkih mera na prinos droge belog sleza
Aćimović Milica, i dr.

Hrana i ishrana (2007)
Statistical confirmation of the wheat evaluation system
Šarić Marija, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2009)
Šumski fond Republike Srbije - stanje i problemi
Banković Staniša, i dr.

prikaži sve [33]