Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 35, str. 165-180
Psihoanalitički pristup romanu Kinesko pismo Svetislava Basare
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresamoons.and.mushrooms@gmail.com
Ključne reči: psihoanalitički diskurs; apsurd; identitet; totalitarizam; dekonstrukcija
Sažetak
Ispitivanje u radu usmeravamo ka osvetljavanju složenih međuodnosa različitih vidova psihoanalitičke teorije i romana Kinesko pismo Svetislava Basare. U romanu prepoznajemo i igru smisla i značenja karakterističnu za hibridni i himerični diskurs Žaka Lakana. Otkrivamo paranoidni aspekt vlasti totalitarnog sistema, kao i svake velike teorije, pa tako i Basarinog diskursa. Razmatra se građenje romana u skladu sa shvatanjem da se tekst konstituiše oko neizrecivog, praznog mesta, smrti ili traume. Analiza je usmerena ka prepoznavanju svega što traumatizuje tekst, onoga što ga ispisuje i poništava u isto vreme. Ispitujemo odnos straha od smrti od koga se beži u tekst i totalitarne prinude koja svoj pritisak zarad kontrole pojedinca vrši putem akademskih, policijskih, medicinskih, psihijatrijskih i drugih institucija. Razmatra se odnos ljubavi i smrti u Basarinoj prozi i njihov odnos prema nihilizmu i apsurdu.
Reference
Bart, R. (1992) Rolan Bart po Rolanu Bartu. Novi Sad: Svetovi
Basara, S. (1996) Priče u nestajanju i Politickí spisi. Beograd: Književna omladina Srbije
Basara, S. (1985) Kinesko pismo. Beograd: Dereta
Bužinjska, A., Markovski, M.P. (2009) Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Frojd, S. (1984) Uvod u psihoanalizu. Novi Sad: Matica srpska
Frojd, S. (1981) Tumačenje snova. Novi Sad: Matica srpska
Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi
Jevremović, P. (2000) Lakan i psihoanaliza. Beograd: Plato
Karan, M. (1989) Psihoanaliza i nadrealizam. Nikšić: Univerzitetska riječ
Kristeva, J. (1994) Crno sunce - depresija i melanholija. Novi Sad: Svetovi
Pantić, M. (1985) Ja / ništa / ja / ništa. Književne novine, list za književnost, umetnost i društvena pitanja, br. 699
Pol-Loran, A. (2012) Lakan. Beograd: Zuhra
Vladušić, S. (2005) Pogovor. u: Fama o biciklistima, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Žižek, S. (2012) Kako čitati Lakana. Beograd: Korpos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1635165M
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.