Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
1991, vol. 24, br. 1-2, str. 68-76
Snovi i psihologija Ja
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: snovi; psihologija ja
Sažetak
Psihologija Ja je na novi način pristupila tumačenju snova i njegovom korišćenju u psihoterapijskom procesu tako što za razliku od klasične psihoanalize koja težište stavlja na latentni sadržaj sna, u prvi plan stavlja sekundarnu reviziju sna koja je mnogo bliža sekundarnim procesima mišljenja u čijem nastajanju najvažniju ulogu igra Ja, središnji i usmeravajući deo ličnosti, te odražava karakteristike snevača kroz pojedinačne snove ili snove u seriji. Polazeći od osnovnih postavki psihologije Ja (Hartmana, Krisa i Levenštajna), savremena dostignuća psihologa Ja dala su veliki doprinos teoriji snova (Fisher i Grenberg) time što sanjanje vide kao regresivni fenomen u toku koga se gubi kateksa Ja, pri čemu se može pretpostaviti da spavanje sa snovima dopušta rekateksu Ja. Koristeći proces spavanja, Ja vrši novi aranžman u psihičkoj ekonomici i tako može da odigra ulogu restitutivno-snažećeg činioca u psihizmu snevača. Tumačenje manifestnog sna je danas pre pravilo, nego izuzetak.
Reference
Bregant, L. (1982) Doprinos Ego psihologije razumevanju i tumačenju snova. Psihoterapija, vol. 12, str. 29
Brenner, C. (1976) Psychoanalytic technique and psychic conflict. JUP
Fisher, S., Greenberg, R.P. (1977) The scientific credibility of Freud's theories and therapy. New York-Oxford: Basic Books
Freud, S. (1962) Some additional notes on dream interpretation as a whole. London: Hogarth
Frojd, S. (1933) Tumačenje snova. Novi Sad: Matica srpska
Klain, E. (1980) Konfrontacija u analizi snova. Psihoterapija, br. 1-2
Lagache, D. (1964) Fantasie, realite, verite. Revue francaise de psychoanalise, vol. 28, br. 4
Popović, M. (1971) Odnosi psihoanalitičke teorije osnova i novih fizioloških otkrića. Psihijatrija danas, br. 3
Popović, M., Jerotić, V. (1989) Psihodinamika i psihoterapija neuroza. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci