Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, br. 66, str. 275-292
Međuopštinske zajednice kao poluregionalne (kvazi)vlasti
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresag.darko83@gmail.com
Sažetak
U ovom radu su prikazani oblici integrisane međuopštinske saradnje u pojedinim evropskim zemljama koji imaju određena obeležja regionalnog nivoa vlasti. Na osnovu analize različitih pojavnih oblika, prikazana su zajednička obeležja navedenih zajednica, s posebnim osvrtom na njihov funkcionalni aspekt. Imajući u vidu da se potrebe za regionalnim planiranjem, koordinacijom lokalnih politika i vršenjem službi regionalnog karaktera ostvaruju putem različitih institucionalnih rešenja, ukazali smo na mogućnost da se, bez zadiranja u postojeće osnove teritorijalne organizacije, obezbedi odgovarajući institucionalni i decentralizovani oblik njihovog ostvarivanja. Iako se entiteti koji nastaju putem ovakvih oblika međuopštinske saradnje ne mogu označiti teritorijalno-političkim, odnosno institucionalnim regionima, oni to jesu u funkcionalnom smislu.
Reference
Dimitrijević, P.J. (2005) Menadžment lokalne samouprave. Pravni život, vol. 54, br. 10, str. 89-109
Đurđev, A.B. (2003) Lokalna samouprava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Font, J., Suárez, G.R., Parrado-Díez, S. (1999) Intergovernmental partnerships at lokal level in Spain: Mancomunidades and consortia in a comparative perspective. Paris: OECD
Hulst, R., van Montfort, A. (2007) Inter-Municipal Cooperation in Europe. Dordrecht: Springer
Ilić, M. (2001) Grad u lokalnoj samoupravi. Niš: Balkanski centar za izučavanje lokalne samouprave
Ivanišević, S. (2009) Stupnjevanje lokalnih samoupravnih jedinica. Hrvatska javna uprava, 9 (3); 669-722
Jovičić, M. (2006) Lokalna samouprava - izabrani spisi. Beograd: Službeni glasnik, knjiga 2, Š
Komšić, J. (2007) Principi evropskog regionalizma. Novi Sad: Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope-PHILIA
Koprić, I. (2009) Lokalna samouprava i lokalni službenicki sustavi u Austriji i Finskoj. Hrvatska javna uprava, 9 (3), 661-668
Lončar, Z. (2009) Nastanak i razvoj ideje o regionalizaciji Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 333-343
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet
Montin, S., Amna, E. (2002) Zakon o lokalnoj samoupravi i reforme lokalne samouprave u Švedskoj. u: Damjanović U.M. [ur.] Uporedna iskustva lokalnih samouprava, Beograd: MAGNA AGENDA, 89-111
Osterrieder, H., Bahloul, H., Wright, G., Shaffner, K., Mozur, M. (2006) Joining Forces and Resources for Sustainable Development Cooperation among Municipalities: A Guide for Practitioners. Bratislava: UNDP
Popović, S.B. (1983) Regionalizacija u svetu i kod nas - pravni aspekt. Beograd: Republički zavod za javnu upravu
Pusić, E. (1989) Nauka o upravi. Zagreb: Narodne novine, I
Pusić, E., Ivanišević, S., Pavić, Ž., Ramljak, M. (1988) Upravni sistemi. Zagreb: Narodne novine
Vučetić, D. (2009) Međuopštinska saradnja kao vid teritorijalne reforme. Pravni život, 58 (11): 411-424
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1466275G
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2015.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2011)
Decentralizacija vlasti u delima Slavoljuba Popovića
Lončar Zoran

Zb Pravnog fak Novi Sad (2009)
Priroda i pripadnost poslaničkog mandata u ustavnom sistemu Srbije
Orlović Slobodan

Gl Adv komore Vojvodine (2000)
Ostvarivanje prava na ustavnu žalbu
Vešović Milan

prikaži sve [52]