Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, br. 29, str. 163-181
Specifičnost javne uprave u Bosni i Hercegovini u funkciji održivog razvoja
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
bAlpina, Salzburg, Austrija

e-adresamiladinjovicic@yahoo.com, ankica.jovicic@gmail.com, vela.t@telrad.net
Ključne reči: Uprava institucija BiH; javna uprava; zakonski propisi; rukovođenje; reforma; Evropska unija; integracije; kadrovi
Sažetak
Ustavnopravno i administrativno uređenje Bosne i Hercegovine utvrđeno je Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, parafiranim u Dejtonu (SAD) 21.11.1995., a potpisanim u Parizu (Francuska) 14.12.1995. godine, gdje je definisano da BiH čine dva entiteta (Republika Srpska i Federacija BiH) i Brčko Distrikt sa posebnim statusom. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina se u cjelini opredjelila za pristupanje Evropskoj uniji. Jedan od uslova za integrisanje u Evropski administrativni prostor je reforma javne uprave, zasnovana na modernim osnovama, koje su usklađene sa evropskim i međunarodnim standardima. Specifično administrativno uređenje Bosne i Hercegovine reflektovalo se i na specifičnost organizacije javne uprave. U BiH, javnu upravu čine uprave više nivoa vlasti: uprava (institucija) BiH, uprava Republike Srpske, uprava Federacije BiH, uprava kantona u Federaciji BiH, uprava Distrikta Brčko i uprava opština. Sistem javne uprave je u zakonodavnoj nadležnosti svih nivoa vlasti, osim opština kao jedinica lokalne samouprave. Kompleksna i višeslojna uprava u BiH, svakako da otežava i komplikuje reformske procese u ovoj oblasti. Zbog toga se javlja potreba za razvijanjem kapaciteta koordinacije na različitim nivoima vlasti, a naročito u pogledu predstavljanja prema Evropskoj uniji koja insistira u komunikaciji preko jedne adrese. Upravo iz tog razloga pitanje kvaliteta promjena u javnoj upravi Bosne i Hercegovine je prije svega pitanje kvaliteta kadrova koji će biti ne samo nosioci nego i kreatori tih promjena i procesa.
Reference
*** (2012) Federalni zavod za programiranje razvoja, Konkurentnost 2012-2013, Bosna i Hercegovina. http://www.tzzpr.gov.ba/upload/file/Konkurentnost_BiH_2012.pdf
Đurđev, A.B. (2005) Lokalna samouprava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Ekonomski institut (2011) Deset tema o reformi javne uprave u Hrvatskoj. Zagreb
Investiciono razvojna banka Republike Srpske (2011) Ekonomski monitor. http://mlt.irbrs.org/azuro3/a3/?id=222
Jovičić, M., *** (2012) Menadžment-principi i funkcije,. Bijeljina: FPE
Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave (2012) Polugodišnji izvještaj o napretku. Sarajevo
Kavran, D.Đ. (2003) Javna uprava - reforma - trening - efikasnost. Beograd: Savet za državnu upravu Vlade Republike Srbije
Savjet ministara Bosne i Hercegovine (2006) Strategija za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine. Sarajevo
SNV Holandska organizacija za razvoj (2011) Vodič za lokalne zajednice u BiH
Stiglic, D.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Trninić, N., Cenić, S., Vilendečić, S. (2009) EU-monitoring - o ekonomskom i pravnom prilagođavanju standardima Evropske unije. Sarajevo: Friedrich-Erbert-Stiftung
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Vojno delo (2012)
Mogućnosti primene cost-benefit analize projekata u sistemu odbrane Republike SR
Todorović Marija Lj., i dr.

Vojno delo (2016)
Osobenosti poreskog sistema Republike Kipar
Ćurčić Mihailo B., i dr.

Vojnotehnički glasnik (2013)
Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane
Ljubojević Srđan D., i dr.

prikaži sve [41]