Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 4, br. 3, str. 26-36
Opšti osvrt na tradicionalni okvir finansiranja lokalne samouprave u Evropi
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresag.darko83@neobee.net
Ključne reči: lokalni porezi; lokalna samouprava; decentralizacija; transferi
Sažetak
Funkcionisanje lokalne samouprave je potpuno obesmišljeno ukoliko ona ne raspolaže odgovarajućim finansijskim sredstvima. Takođe, nije dovoljno da država obezbedi i transferiše ta sredstva lokalnoj samoupravi, jer se u tom slučaju ona dovodi u potpuno podređen odnos, lišen bilo kakve mogućnosti za izražavanjem specifičnih interesa i staranja o sopstvenom razvoju i kvalitetnom obavljanju lokalnih poslova shodno svojim potrebama. Porez na imovinu predstavlja lokalni porez u većini evropskih država, kao i porez na dohodak građana. Ipak u najvećem broju slučajeva, stopu poreza na dohodak građana određuje centralni nivo, ali se, u skoro svakoj od ovih zemalja, prihod od njegovog ubiranja raspodeljuje prema izvoru, uz postojanje i drugih, korektivnih kriterijuma. Putem transfera se, ipak, obezbeđuju najveća sredstva za finansiranje rashoda lokalnog nivoa vlasti. Na ovaj način se ostvaruje vertikalno i horizontalno finansijsko izravnavanje, ali se autonomnost lokalne samouprave dovodi u pitanje. Stoga su u teoriji i praksi iskristalizovana rešenja za ublažavanje negativnih efekata, kao što su svođenje namenskih transfera na izuzetak, udeo u zajedničkim prihodima se uređuje zakonskim propisima, a često se objektivizira određenim faktorima, kao što je bruto društveni proizvod itd. Upoređujući strukturu javnih prihoda lokalnih nivoa vlasti sa obimom i strukturom centralnih, može se zaključiti da nivo decentralizacije u evropskim državama i nije tako visok. Lokalne finansije učestvuju sa oko 10%-16% u ukupnim javnim prihodima u većini evropskih razvijenih država.
Reference
Aleksić, V. (2008) Finansijsko pravo - finansijska decentralizacija. Novi Sad: Privredna akademija
Hrustić, H. (2002) Fiskalni federalizam u svetu i naša iskustva. Beograd: Privredni pregled
Ilić-Popov, G.S. (2003) Izazovi fiskalne decentralizacije u zemljama u tranziciji. Pravo i privreda, vol. 40, br. 9-12, str. 36-49
Kameničkova, V. (2004) Sistem finansiranja lokalnih samouprava u Češkoj Republici. u: Levitas A., Peteri G. [ur.] Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji, Beograd: PALGO centar, str. 149-173
Levitas, A., Péteri, G. (2004) Reforme finansiranja između različitih nivoa vlasti u Centralnoj Evropi. u: Levitas A., Peteri G. [ur.] Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, Beograd: Palgo centar, str. 15-41
O'Sullivan, R. (2002) Fiskalna decentralizacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi - pregled pitanja. u: Raičević B., Ilić-Popov G. [ur.] Inicijativa za fiskalnu decentralizaciju - prilozi za konferenciju, Beograd: Magna Agenda, str. 21-37
Prokopijević, M.L. (2001) Bez lokalne demokratije nema demokratije. u: Damjanović Mijat [ur.] Lokalna demokratija - stanje i perspektive, Beograd: Magna agenda
Setnikar, C.S. (2002) Ekonomski argumenti za fiskalnu decentralizaciju - iskustva drugih zemalja i mogućnosti za Sloveniju. u: Ot K., Bajo A., Pitarević M. [ur.] Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj, Zagreb: Institut za javne financije, str. 81-89
Vlatković, M. (2009) Pravo lokalne samouprave. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.11.2011.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Decentralizovano upravljanje ekonomskim razvojem lokalnih zajednica u Srbiji
Golić Darko

Zb Pravnog fak Niš (2008)
Fiskalna decentralizacija u Republici Srbiji
Anđelković Mileva

Pravo - teorija i praksa (2009)
Karakteristike lokalne samouprave zemalja u tranziciji
Golić Darko, i dr.

prikaži sve [9]