Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 70, br. 3, str. 90-102
Ratio legis in pratice
(naslov ne postoji na srpskom)
advokat, Subotica
Ključne reči: pravna država. zakon; ratio legis; praksa; tumačenje
Sažetak
Postojanje ili nepostojanje pravne države ili vladavine prava odnosno njeno funkcionisanje je pitanje ne samo saglasnosti Republičkog ustava sa Saveznim ustavom, saveznih i republičkih zakona, a naročito saglasnost podzakonskih akata sa Ustavom i zakonima, već neposredne primene postojećih zakonskih normi prilikom donošenja pojedinačnih akata od strane upravnih organa i sudova. Metodologija ovog rada na osnovu konkretnih primera iz prakse u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i u drugim pravnim oblastima ima cilj da da opštu ocenu i zaključak, po kojem nisu pravne norme i njihov sadržaj (ratio legis ovih normi) uzročnici nepoštovanja zakonitosti i ustavnosti, odnosno nepostojanja pravne države, Beć njihova primena, u kojoj dolazi do očigledno svesnog ili nesvesnog ali svakako pogrešnog tumačenja.
Reference
*** (1964) Pravni leksikon. Beograd: Savremena administracija, 680
*** (1964) Pravni leksikon. Beograd, 1067
*** (1986) Âllam és Jogtudomânyi tnciklopćdia. Budapest: Akadémiai konyvkiadô, I: 733
*** (1986) Mala Enciklopedija. Beograd: Prosveta, III: 65
Blagojević, S.M. (1995) Neka razmišljanja o pravnoj državi i civilnom društvu. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 811-823
Blagojević, S.M. (1995) Neka razmišljanja o pravnoj državi i civilnom društvu. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 811-823
Buzadžić, M. (1995) Vladavina prava - norma i stvarnost. Pravni život, Sud i pravo, Beograd, 12
Chevallier, J.J. (1995) Teorija pravne države. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 739-745
Čavoški, K.S. (1995) Tumačenje i individualizacija prava zarad pravičnosti. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 767-781
Marković, B.S. (1995) O pravnoj državi. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 731-737
Odri, A.K. (1995) Pojam pravne države. Pravni život, Sud i pravo, Beograd, 12
Pihler, S. A jogalkalmazô szakmai és erkôlcsi értékei nélkül lehetetlen elképzelni a jogâllamot, vagy a demokrâciân és humanizmuson alapulô jogrendszert. u: Pretpostavke i mogućnosti konstituisanja pravne države, 809
Pihler, S. (1995) Pretpostavke i mogućnosti konstituisanja pravne države. Pravni život, Sud i pravo, Beograd, 12
Shklar, J.N. (1995) Politička teorija i vladavina prava. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 747-765
Stepanov, R.Ž. (1995) Teškoće ostvarivanja vladavine prava i demokratije u savremenom jugoslovenskom društvu. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 881-889
Vukadinović, G. (1995) Povratak pravnoj državi. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 783-799
 

O članku

jezik rada: mađarski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv9803090K
primljen: 24.12.1997.
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka