Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 211-220
Brojnost zemljišnih gljiva i produktivnost silokrme kukuruza u uslovima primene različitih sistema đubrenja
Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
Sažetak
Tokom trogodišnjih ispitivanja praćen je uticaj rastućih doza mineralnog azota (90; 120; 150 kg×ha-1), tečnog (80 t×ha-1) i čvrstog stajnjaka (45 t×ha-1) i inokulacije sa Azotobacter chroococcum (soj 84) na brojnost zemljišnih gljiva i prinos silo-krme kukuruza gajenog u monokulturi. Rezultati istraživanja pokazuju da je brojnost zemljišnih gljiva i prinos silokrme kukuruza značajno zavisio od primenjenih vrsta i doza đubriva, kao i od godine istraživanja. Najveću brojnost ove grupe mikroorganizama, i najveći prinos silokrme, tokom prve godine istraživanja, zabeležena je na varijantama sa organskim đubrivima, dok se u druge dve godine stimulativni efekat ovih đubriva značajno snižava, što se posebno odnosi na tečni stajnjak. Visoku stimulaciju navedenih bioloških pokazatelja ostvarila su i mineralna đubriva, posebno srednja doza azota (120 kg/ha). Inokulacija semena kukuruza sojem 84 Azotobacter chroococcum nije značajno uticala na promenu brojnosti zemljišnih gljiva i prinos silokrme kukuruza.
Reference
Derkačev, E., Balog, N. (1979) Pedologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Đorđević, S. (1993) Uticaj različitih sistema đubrenja na brojnost mikroorganizama u zemljištu pod monokulturom kukuruza. Novi Sad, Magistarski rad
Đukić, D.A. (1992) Žetveni ostaci pšenice sejane u monokulturi- uzrok stvaranja nepovoljnih uslova u njenoj rizosferi. Naše selo, br. 12/13, 16-18
Đukić, Đ., Mandić, L. (1993) Uticaj tečnog svinjskog stajnjaka na mikrobiološku i enzimsku aktivnost zemljišta. Savremena poljoprivreda, vol. 1, br. 6, 291-293
Foges, J., Arsac, J.F. (1991) Sunflower inoculation with Azospirillum and other plant growth promoting rhizobacteria. Plant and Soil, 137, str. 87-90
Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1995) Mikrobiologija zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (1997) Biološka azotofiksacija u poljoprivredi - mogućnosti primene i perspektive. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29, 35-44
Jarak, M.N., Milošević, N., Govedarica, M. (1991) Aktivnost proteaze i ureaze u aluvijumu i gajnači. Arhiv za poljoprivredne nauke, 52, 186, 115-122
Knowles, R. (1982) Denitrification. Microbiol Rev, 46(1): 43-70
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1993) Žetveni ostaci - važan faktor snižavanja negativnog uticaja visokih doza NPK đubriva na biogenost zemljišta. u: Simpozijum 'Hemija i zaštita životne sredine', (II), Vrnjačka Banja, 365-366
Šapošnikov, A.I., Makarova, N.M., Kravčenko, L.V. (2001) Otbor rizobakterij - antagonistov fitopatogenih gribov na kornjah prorostkov ovošnjih kultur. u: Selskohozjajstvenaja mikrobiologija v XIX-XXI vekah, 14-19.06., S. Peterburg, 81
Šapošnjikova, I.M., Žurba, V.I. (1985) Polneje ispoljzovat organičeskie udobrenia. Zemljedelie, Moskva, No 7, 40-41
Šćerbakova, T.A. (1983) Fermentativnaja aktivnost počv i transformacija organičeskogo vešćestva. Minsk: Nauka i tehnika
Širskaja, G.M., Pivovarov, G.E., Gomonova, N.F. (1989) Vlijanie dliteljnogo primenenija mineraljnih udobrenij na mikroorganizmi - ingibitori rosta rastenij. u: Tez. Vsesojuzn. Konferencii Mikroorganizmi - stimuljatori i ingibitori rosta rastenij i životnih, Taškent, str. 226
Vesković, M., Jovanović, Ž. (1995) Efekti racionalnih sistema đubrenja kiselih zemljišta pri gajenju kukuruza - oplemenjivanje, proizvodnja i iskorišćavanje kukuruza. u: Simpozijum sa međunarodnim učešćem - 50 godina Institut za kukuruz Zemun Polje, zbornik radova, Beograd, 380-384
Werner, D. (1995) Ecology and agricultural application of nitrogen fixing systems: Crops and sciences involved. u: Int. Congr.On Nitrogen Fixation. (10th) St.Petersburg, May 28, June 3, 620-621
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.