Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
Doprinos Emila Dirkema konstituisanju sociologije morala
Ključne reči: moral; mehanička solidarnost; organska solidarnost; egoizam; altruizam; anomija
Sažetak
Autor je u radu, na osnovu odgovarajuće literature, razmatrao osnovna pitanja važna za vezu sociologije i morala. Ispitivao je doprinos Emila Dirkema konstituisanju sociologije morala kao još uvek nedovoljno razvijene sociološke discipline. Pristupio je analizi ključnih pojmova u Dirkemovoj sociologiji i tim ključevima je pokušao da otvori vrata koja su odvajala sociologiju od morala. Dirkem je nastojao da sociologiju odredi kao praktičnu nauku koja bi se bavila ispitivanjem racionalnog društva sa svojim svetovnim i od crkve nezavisnim moralom. Njegov doprinos sociologiji morala bio je u tome što je istakao značaj društvene osnove morala i uticaj društva na moral. Međutim, u svojoj sociologističkoj slici društva Dirkem je prevideo koliku jačinu može da ima i uticaj morala na društvo, jer moral nije samo društvena nego i duhovna pojava.
Reference
*** (1987) Emil Dirkem i suvremena sociologija - zbornik radova. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske
Dirkem, E. (1972) O podeli društvenog rada. Beograd: Prosveta
Dirkem, E. (1982) Elementarni oblici religioznog života - totemistički sistem u Australiji. Beograd, itd: Prosveta
Dirkem, E. (1963) Pravila sociološke metode. Beograd: Savremena škola
Dirkem, E. (1981) Vaspitanje i sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dirkem, E. (1997) Samoubistvo. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Doksijadis, K. (1982) Čovek i grad. Beograd: Nolit
Gidens, E. (1996) Dirkem. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Ivković, M.D. (1985) Vaspitanje i društvo. Niš: Gradina
Lukić, R.D. (1974) Sociologija morala / Sociology of moral. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Stojković, M.D. (1993) Etos i progres / Etos and progress. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.