Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 23, br. 1-2, str. 10-22
Pravni režim građevinskog zemljišta i strane investicije
Univerzitet Singidunum - Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
A Classical law of the building on somebody else s and starts from the rules of the Roman law 'superficies solo credit', that means all that is built on a foreign land becomes property of the owner of the land. In Justinijan law that is transmissible and inheritance real law on foreign s real estate. The law of planning and building foresees two sorts of the building land: public building land and other building land. The public building land can be constructed and un constructed. The other building land is constructed land as well as the land intended for building objects in accordance with the law, but that is not determined as the public building land. The Land, which is by the General Act of a municipality, in harmony with The Law of Planning and Building and urban plan, fixed as a public land, can not be transferred of the government property. The others building land can be in all forms of the property and it can be put on sale. The public un constructed land can be used for some time until it is brought to its planned purpose. The other un constructed building land in the property of the government can be rent aut in order to build lasting object. The way which must be used for reforms of regulations of the real law is introducing classically 'superficies solo credit'. The law of the building can anticipate and regulate only the law which regulates authentically property relations, in accordance with the principle of revocation of real rights. The Law of Planning and Building has made the first steps towards the law of building, with legal separation of the right of property on the building and land. It is therefore necessary that the law that will regulate the real rights foresees she right of the building, based on the classical building law the separation the right of property on object and land. A foreign investor who founds economy corporation can rent business offices buy office space or object or acquire the right of property on the rest of the building land, on which business object will be erected. A foreign natural person and legal person can conclude a contract of leasing of the rest un constructed or constructed building land in government property in order to build permanent object or using of constructed object, on conditions determined to acquire the right of property on real estate in general. The subject of the concession can be construction, maintenance and usage of the object, mainly built on the public building land. The foreign person on that land can build only an object on the base concession, which is founded in accordance with regulations of the Concession Law. On the rest of the building land in government property, the object can be built only according to the contract of leasing.
Reference
*** (1945) Zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije. Službeni list DFJ, br. 40/45 i 70/45
*** (1946) Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. juna 1945. Službeni list FNRJ, broj 61
*** (1946) Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i sekvestraciji nad imovinom odsutnih lica FNRJ. Službeni list DFJ, broj 63
*** (1946) Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača. Službeni list FNRJ, broj 64
*** (1946) Zakon o oduzimanju državljanstva oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske, koji neće da se vrate u otadžbinu, pripadnicima vojnih formacija koji su služili okupatoru i odbegli u inostranstvo, kao i licima odbeglim posle oslobođenja. Službeni list FNRJ, broj 86
*** (1947) Osnovni zakon o eksproprijaciji. Službeni list FNRJ, broj 28
*** (1958) Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta. Službeni list FNRJ, broj 52
*** (1964) Zakon o uređivanju i korišćenju gradskog zemljišta. Službeni list SRS, broj 12
*** (1968) Zakon o uređivanju i davanju na korišćenje građevinskog zemljišta. Službeni glasnik SRS, broj 32
*** (2003) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, broj 47
*** (1995-1997) Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 53/95, 3/96 - ispravka, 54/96 i 32/97
*** (1980-1990) Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa - ZOSPO. Službeni list SFRJ, br. 6/80 i 36/90
*** (1996) Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa - ZOSPO. Službeni list SRJ, broj 29
*** (2003-2004) Odluke o građevinskom zemljištu. Službeni list Grada Beograda, br. 16/2003 i 2/2004
*** (2003-2005) Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta. Službeni list Grada Novog Sada, br. 11/2003, 9/2004 i 10/2005
*** (1995-1997) Zakon o građevinskom zemljištu. Službeni glasnik RS, br. 44/95 i 16/97
*** (1995) Zakon o eksproprijaciji. Službeni glasnik RS, broj 53
*** (1996-2001) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Hrvatske. Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 129/00 i 114/01
*** (1931) Zakon o unutrašnjem uređenju, osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 62
*** (1992-2002) Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 82/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/2001 i 25/2002
*** (2002-2003) Zakon o stranim ulaganjima. Službeni list SRJ, br. 3/2002 i 5/2003
*** (2003) Zakon o koncesijama. Službeni glasnik RS, broj 55
Borstin, D.Dž. (2002) Svet stvaranja - istorija junaka mašte. Beograd: Geopoetika
Branković, R. (1998) Poseban oblik koncesije - B.O.T. sistem. Pravni život, vol. 47, br. 11, str. 613-622
Bronowski, J. (1984) Uspon čovjeka. Otokar Keršovani
Dabić, L. (2002) Koncesije u pravu zemalja centralne i istočne Evrope. Beograd: Institut za uporedno pravo
Dimitrijević, D. (2005) Pravna regulativa koncesija u Republici Srbiji. Pravo i privreda, vol. 42, br. 5-8, str. 728-739
Doksijadis, K. (1982) Čovek i grad. Beograd: Nolit
Horvat, M. (1958) Rimsko pravo. Zagreb: Školska knjiga
Kanlif, B. (1980) Rimsko carstvo - narodi i civilizacija. Beograd: Vuk Karadžić
Maksimović, B. (1980) Urbanizam - teorija prostornog planiranja i uređenja naselja. Beograd: Naučna knjiga
Mumford, L. (1988) Grad u historiji - njegov postanak, njegovo mijenjanje, njegovi izgledi. Zagreb: Naprijed
Pljakić, L. (2004) Režim građevinskog zemljišta u novom Zakonu. Pravni život, vol. 53, br. 10, str. 135-142
Simoneti, P. (1966) O pravnom režimu građevinskog zemljišta. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, volumen 17, broj 1, strana 9
Todorović, V. (2001) Denacionalizacija. Službeni list SRJ, str. 6
Trumić, A. (1981) Urbano selo. Sarajevo: Svjetlost
Vulić, M. (2004) Zakup građevinskog zemljišta na određeno vreme. Pravni život, vol. 53, br. 10, str. 143-150
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2008.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Pravo građenja u Republici Hrvatskoj
Simonetti Petar

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Societas i consortium - Poreklo klasičnog ortakluka
Polojac Milena M.

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
O svodu - povesno-pravna crtica
Mirković Zoran S.

prikaži sve [51]