Akcije

Ekonomika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 50, br. 4-5, str. 341-348
Naselja i demografska situacija kao inicijalna osnova regionalizacije Srbije u kontekstu savremene evropske prakse
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
Sažetak
Sveukupni razvoj naselja Srbije, naročito posle II svetskog rata odlikuje se mnoštvom negativnih tendencija koje su prouzrokovale prostornu euforiju skoro u svim njenim delovima. Rešavanje naraslih problema u globalnoj mreži naselja, a samim tim i u lokalnim i regionalnim mrežama naselja, pre svega, treba uskladiti sa evropskom praksom i preporukama. S tog stanovišta prioritetna pitanja su: redefinicija pojma "naselje" u skladu sa preporukama Eurostat-a, preduzimanje odgovarajućih društvenih mera intervencija i akcija u oblasti revitalizacije naselja, naročito seoskih 18 radi uspostavljanja, funkcionalne ravnoteže na svim prostornim nivoima lokalnom, subregionalnom, regionalnom i državnom, koja je u sadašnjem stanju mreže naselja narušena u znatnoj meri, rešavanje problema spontano raseljenih seoskih naselja, od 80-ih godina XX veka do danas, kao i onih koja će biti raseljena u bliskoj budućnosti, jer ona raspolažu znatnim prirodnim resursima: zemljišnim, šumskim i drugim, u privatnom i državnom vlasništvu nova administrativno-upravna i teritorijalna podela Republike Srbije zasnovana na standardima Evropske unije, koja doprinosi razvoju tržišne privrede, ostvarivanju ljudskih prava u svim oblastima života, afirmaciji demokratije na svim nivoima (lokalnom, subregionalnom, regionalnom i državnom) itd.
Reference
*** (2003) Pol i starost - podaci po naseljima. Beograd: Republički zavod za statistiku, knj. 2, Popis stanovništva, domaćinstva i stanova u 2002
*** (2002) Sistemski spisak naselja po republikama i pokrajinama. Beograd: Savezni zavod za statistiku
*** (2003) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik Republike Srbije, vol. LLX, br. 47, str. 1
Ban, M. (1970) Naselja u Jugoslaviji i njihov razvoj u periodu 1948-1961. Beograd: Institut društvenih nauka
Breznik, D. (1980) Demografija - analiza, metodi i modeli. Beograd: Naučna knjiga
Cicović, D. (1998) Sadržaj Popisa 2001. godine i područja za koja se prikupljaju podaci. Statističar, Beograd, god. 17, br. 21, str. 9-30
Doksijadis, K. (1982) Čovek i grad. Beograd: Nolit
Stamenković, S.Đ. (2004) Ljudska naselja kao polazište prostorne organizacije lokalne samouprave u Srbiji. u: Naučni skup 'Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja', Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, str. 171-178
Stamenković, S.Đ., Bačević, M. (1992) Geografija naselja. Beograd: Geografski fakultet
United Nations Economic Commission Europe - Statistical Office of the European Communities (1998) Recommendation's for the 2000 censuses of population and housing in the ECE region. Geneva, br. 49
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.