Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 44, br. 3-4, str. 171-183
Priroda i metodologija ekonomije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
Sažetak
U radu je diskutovano na temu prirode i metoda Ekonomije, u smislu predstavljanja kratkog ogleda mogućeg uvođenja ekonomske nauke/teorije u udžbenike ekonomije. Pristup je pozitivistički, s obzirom da kao takav dominira u udžbenicima ekonomije razvijenih zemalja, i ne samo njih. Ogled nije imao drugu nameru do ukazivanja na karakter i tip predstavljanja ekonomije u cilju eventualne adekvatne transmisije u domaćim udžbeničkim prezentacijama.
Reference
Arnold, R.A. (1997) Economics. Cincinnati, OH: South-Western Publishing
Boland, L.A. (1997) Critical economic methodology: A personal odyssey. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Burda, M., Wyplosz, C. (1997) Macroeconomics: A European text. Oxford, itd: Oxford University Press
Drakulić, D., Josifidis, K.L., Pilić-Rakić, V. (1992) Globalizacija svetske ekonomije. Novi Sad: Savez ekonomista Vojvodine
Felderer, B., Homburg, S. (1992) Macroeconomics and new macroeconomics. Berlin, itd: Springer Verlag
Josifidis, K.L. (1998) Ekonomski pozitivizam - nota o četiri različita 'ukusa'. Privredna izgradnja, vol. 41, br. 4, str. 263-280
Josifidis, K.L., Đukić, Đ.T. (1998) Makroekonomija. Novi Sad: Futura publikacije
Josifidis, K.L. (1999) Makroekonomija - vodič za učenje. Novi Sad: Futura publikacije
Josifidis, K.L. (2002) Ekonomija - nauka ili metafizika - metodološke po(r)uke, falsifikacionizam. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 7, str. 3-29
Josifidis, K.L., Bjelić, B., Milovanović, S., Tomić, R.M. (2000) Politička ekonomija - kritička i uporedna analiza. Novi Sad: Viša poslovna škola
Josifidis, K.L. (1993) Critique of political economy: 'Critique' of economics. u: Conference of the European Association for evolutionary political economy, Barselona, Spain, 5, usmeno saopštenje
Josifidis, K.L., Lošonc, A.N. (2000) Ekonomija. Novi Sad: Univerzitet
Lipsey, R.G., Chrystal, K.A. (1995) An introduction to positive economics. Oxford, itd: Oxford University Press
Mankiew, G.N. (1998) Principles of economics. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Mcconnell, S., Brue, S.L. (1996) Economics: Principles, problems, and policies. New York, itd: McGraw-Hill
Redman, D. (1991) Economics and the philosophy of science. Oxford, itd: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka