Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Obuka zaposlenih u sistemu e-učenja
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresamiroslava.ristic@uf.bg.ac.rs
Projekat:
Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Sažetak
Očigledno je da je zbog sve većih zahteva današnjeg radnog mesta obrazovanje i obuka zaposlenih izuzetno važna. U vremenu jake konkurencije obuka, bilo osnovnih veština ili naprednijih znanja postoje ključna za uspeh organizacija. Predmet interesovanja u ovom radu su potencijali e-učenja za obrazovanje i obuku zaposlenih. U okviru ove teme bavili smo se načinom na koji odrasli uče; zatim ambijentom organizacije koja stimuliše učenje i organizuje obuku; preduslovima za efikasnu obuku u okruženju e-učenja i analizom postojećih iskustava.. Prema izveštajima vezanim za strategiju menadžmenta ljudskim resursima, Evrope i Amerike, velika je zainteresovanost za obrazovanje i obuku podržanom tehnologijama e-učenja. Rezultati istraživanja ukazuju da postoji više razloga za korišćenje e-učenja: počev od podizanja nivoa efikasnosti i kvaliteta obuke, smanjenja potrebnog vremena i troškova obuke pa do prevazilaženja dva ograničavajuća faktora a to su vreme i prostor. Pored navedenog, uvođenje interaktivnih multimedija obuku čini atraktivnijom i efektnijom. Kvalitetna e-obuka motiviše polaznike smanjujući ili eliminišući broj polaznika koji odustaju od obuke.
Reference
Ally, M. (2004) Foundations of Educational Theory for Online Learning, Theory and Practice of Online Learning. Athabasca, Sanada: Athabasca University, http://cde. athabascau. ca/online_book/pdf/TPOL_chp01. pdf (Jul, 2011)
Grinberg, D., Baron, R.A. (1998) Ponašanje u organizacijama. Beograd: Želnid
Henry, P. (2001) E-learning technology, content and services. Education + Training, vol. 43, Iss: 4/5, str. 249-255
Khan, B.H. (2011) A Framework for E-learning. http://www.bookstoread.com/framework
Knowles, M.S. (1980) The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy. New York, itd: Association Press
Kulić, R., Despotović, M. (2004) Uvod u andragogiju. Beograd: Svet knjige
Milosavljević, G. (2002) Projektovanje obuke. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Riderstrale, J., Nordstrom, K. (2004) Funky business. Beograd: Plato
Ristić, M. (2006) E-učenje - nove tehnologije i nastava stranih jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 19(3): 101-111
Ristić, M. (2007) Izbor softverske platforme za e-učenje. u: Ivica Radovanović, Biljana Trebješanin [ur.] Didaktičko-metodički aspekti promena u osnovnoškolskom obrazovanju, Beograd: Učiteljski fakultet, 163-174
Stoner, D.F., Friman, E.R., Gilbert, D.R. (2002) Menadžment. Beograd: Želnid
Tomson, R. (2000) Veština rukovođenja. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2011.