Akcije

Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Obrazovni menadžment u kompaniji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Sažetak
Na globalnom tržištu svaki proizvod ili usluga su produkt opredmećenog znanja. Otuda se sve češće govori da se kapital kompanije nalazi u ljudskim resursima, odnosno njihovim znanjima i sposobnostima. Ovaj stav ne podrazumeva samo dostignuti nivo formalnog obrazovanja, već njihove sposobnosti za promene i kreativno stvaralaštvo. Možemo reći da nema suvišnih znanja, već samo potrebnih. Strateški razvojni obrazovni koncepti jednog društva su, uglavnom, u domenu državnih odluka. Imajući u vidu dužinu radnog veka i akcelerativne promene u svim domenima ljudskog rada, razvoj kompanije zavisi od sposobnosti i potencijala zaposlenih. Naravno, kompanija nije samo korisnik već stečenog i proverenog znanja, ona preko svojih razvojnih, istraživačkih segmenata i stvara novo znanje. Pored roba i usluga, plasman znanja kompanije postaje sve profitabilnija delatnost na tržištu. Otuda se o obrazovanju u kompaniji, u prošlom vremenu govorilo kao o funkciji, a danas, o širem obrazovnom konceptu, od strategije, produkcije organizovanju i modelima povezivanja ljudi sa određenim znanjima nadoknađivanju i otkrivanju potrebnih znanja, pa do plasmana znanja na tržištu. Obrazovni menadžment sve više postaje glavni oslonac top-menadžmenta u kompaniji.
Reference
Bangar, R.S. (1998) Human resource development: Career and Skil. Employment News
Bayars, L.L., Rue, L.W. (2000) Human resource management. New York, itd: McGraw-Hill
Carell, M.R., Albert, N.F., Hattield, R.D. (2000) Human resource management. Chicago, itd: Dryden Press
Milosavljević, G. (2002) Internet i obrazovanje. Beograd: CD
Milosavljević, G. (2002) Projektovanje obuke. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.