Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 57, br. 4, str. 59-68
Uloga, značaj i perspektive zone slobodne trgovine CEFTA
Alfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd
Sažetak
Karakteristika savremene svetske scene je tržište koje ne poznaje tradicionalna, vremenska i geografska ograničenja. Stvarajući nova tržišna pravila, privredne organizacije se integrišu, a proizvodi i usluge se internacionalizuju i izlaze iz lokalnih okvira. Produkt takvog odnosa je otvaranje nacionalnih granica. Na taj način, nacionalne privrede se spajaju u regionalne organizacije ekonomskog karaktera. U sferi globalizacije svetske privrede, sve se više nameće potreba za uključivanje u svetske privredne tokove svih zemalja koje su tržišno orijentisane. Posebno je prisutna potreba za intenzivnom razmenom robe, usluga, rada i kapitala. Za sve zemlje Jugoistočne Evrope, pa tako i za Srbiju, glavni izazov predstavlja priključivanje Evropskoj uniji. Izazovi su prvenstveno u usklađivanju carinskih i drugih politika, institucija, kao i prilagođavanja ekonomija ovih, pretežno zemalja u tranziciji na princip liberalnog tržišnog poslovanja. Liberalizacija tržišta donosi mnoge olakšice za trgovinu, kao što su ukidanje uvoznih i izvoznih carina, slobodan protok robe i kapitala, ukidanje monopola i veća konkurencija donosi niže cene i podizanje kvaliteta proizvoda i usluga za krajnje kupce. Upravo CEFTA, ili Central European Free Trading Agreement, predstavlja sporazum zemalja srednje Evrope o slobodnoj trgovini. Njegova osnovna uloga jeste priprema zemalja potpisnica za pristupanje Evropskoj uniji.
Reference
Antevski, M. (2008) Regionalna ekonomska integracija u Evropi. Beograd: M. Antevski
Baldwin, R., Wyplosz, C. (2009) The economics of European integration. Beograd: Data status
Dinan, D. (2009) Sve bliža Unija - uvod u evropsku integraciju. Beograd: Službeni glasnik
Drašković, V., Jovović, R. (2009) Globalizacija u ekonomskom kontekstu. Beograd
Hirtis, T. (2010) Ekonomika Evropske Unije. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije
International Monetary Fund World economic outlook statistical database
Karić, D., Dašić, D. (2009) Međunarodna ekonomija sa osnovama diplomatije. Beograd: Delta press
Petković, T.L. (2009) Globalna ekonomija i poslovna politika. Čačak: Viša poslovna škola
Stanković, M. (2008) Zaštitne carinske politike sa merama unapređenja izvoza i carinski sistemi. Beograd: Naučna knjiga
Uprava carina Srbije Izvod iz baze podataka
Venables, A.J. (1999) Regional Integration Agreements: A force for convergence of divergence. World Bank Working Paper, 2260, str. 2
Zdravković, M. (2006) Stepen sličnosti i komplementarnosti izvozne ponude Srbije sa zemljama Jugoistočne Evrope, zemljama Centralne Evrope i uvoznom tražnjom EU. Poslovna politika, vol. 35, br. 10, str. 13-16
Živojinović, D.R. (2010) U potrazi za zaštitnikom - studije o srpsko-američkim vezama 1878-1920. Beograd: Albatros plus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.