Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 5, str. 279-289
Vojna uniforma - razvoj, značaj i značenje
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: uniforma; znak; simbol; osobine vojske; karakteristike vojne profesije
Sažetak
Rad je nastao s namerom da se pokaže da vojna uniforma - njen nastanak, razvoj, promene, kvalitet i simboli istaknuti na njoj, jasno ukazuju na društvene i kulturne obrasce i uticaje koje je vojna organizacija pretrpela u svom istorijskom hodu. Takođe, u radu se pokazuje da vojna uniforma (treba da) zadovoljava dva ključna zahteva: podesnost za izvršenje dodeljenih zadataka u okviru definisanih misija s jedne i podizanje 'borbenog duha' pripadnika vojske s druge strane. Ako se vojna uniforma shvati kao jezik koji nam se obraća i koji nam nešto saopštava, onda se može analizirati smisao simbola i oznaka na uniformi, kao i uniforma kao simbola po sebi. Kretanje tragom ove misli autore je dovelo do zaključka da se smisao uniforme kao simboličkog jezika nalazi u izražavanju osobina vojske kao društvene institucije i karakteristika vojne profesije.
Reference
Bauman, Z. (2009) Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing
Blond, G. (2000) La Grande Armee. London: A Cassell & Co Imprint
Eko, U. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Hantington, S.P. (2004) Vojnik i država - teorija i politika civilno-vojnih odnosa. Zemun: Prometej
Janowitz, M. (1959) Sociology and the military establishment. New York: Russell Sage Foundation
Kosanović, Ž. (2000) Osnovi fiziologije i higijene odevanja. Beograd: Vojnotehnička akademija
Kreveld, M. (2010) Transformacija rata. Beograd: Službeni glasnik
Levi-Stros, K. (1998) Uvod. u: Mos Marsel [ur.] Sociologija i antropologija, Beograd: XX vek
Pavlović, V.D. (2006) Civilno društvo i demokratija. Beograd: Službeni glasnik
Pečujlić, M., Milić, V.B. (2005) Sociologija. Beograd: Službeni glasnik
Šušnjić, Đ. (2005) Žetva značenja. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ. (2015) Teorije kulture. Beograd: Zavod za udžbenike
Todorić, S. (2004) Civilno-vojni odnosi. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Vjatr, J. (1987) Sociologija vojske. Beograd: VINC
Waldman, T. (2010) Politics and war: Clausewitz's paradoxical equation. Parameters, U.S. Army War College, Carlisle, Autumn; 1-13
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1705279N
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci