Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 69, br. 2, str. 332-342
Pitanja životne sredine i dostignuti stepen medijske pokrivenosti u Republici Srbiji
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci
Ključne reči: životna sredina; mediji; medijska pokrivenost; javni servis; Republika Srbija
Sažetak
Pitanja životne sredine i kvaliteta života i u Republici Srbiji počinju da zauzimaju mesto koje odavno zaslužuju. Prava na zdravu životnu sredinu i na dostupnost informacija u vezi životne sredine koja su garantovana Ustavom i Arhuskom konvencijom spadaju u neka od osnovnih ljudskih prava, danas široko prihvaćenih u svetu i kod nas. Ovakav pristup 'demokratizacije' u oblasti životne sredine podrazumeva i uključuje medije u najširem smislu u cilju opravdanja njihove društvene uloge i opravdanosti. Svest o neophodnosti očuvanja životne sredine odavno je prisutna kod savesnih, ali malobrojnih poslenika 'sedme sile'. Treći milenijum ove civilizacije, proziva i okuplja u jednu misiju nauku i struku, ali naročito medije - jer je njihov uticaj najbrži i najprodorniji. U tom frontu su i javni servisi (RTS i RTV) prvi pozvani da informišu, popularišu, podučavaju i šire svest o alarmantnom stanju i pitanjima životne sredine u Republici Srbiji i svetu, sa ciljem da se pojača motivacija za poboljšanje informisanja i dalju specijalističku medijsku edukaciju u ovoj oblasti. Ovaj rad analizira konkretne primere iz prakse RTV Televizije Novi Sad, za poslednjih deset godina u kontekstu pitanja koja su vezana za oblast životne sredine i medijske pokrivenosti.
Reference
*** (1998) Convencion on Access to Information, Publik Participation in Decision - Making and Access to Justice in Environmental Matters. u: UN ECE Fourt Ministerial Conference Envirronment for Europe, Aarhus, Denmark
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 98
*** (2009) Zakon o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, br. 38
Aćimović, D. (2012) Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene - sa aspekta televizijskih novinara. u: Okrugli sto Doba znanja, Medjunarodna naučno-stručna konferencija - Na putu ka dobu znanja, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci
Aćimović, D. (2009) Masovni mediji kao javni komunikatori u dobu znanja. u: Medjunarodna naučno-stručna konferencija - Na putu ka dobu znanja, Fakultet za menadžment NS: Split/Hrvatska
Aćimović, D. (2007) Buyers are ready to come back next year to Budapest. DISCOP Link, Nr 10, p: 7- 12
Aćimović, D. (2009) Gledanje ili konzumiranje - prilog estetici audio-vizuelnih medija. Polja, Novi Sad, br.456, mart/- april MMIX
Aćimović, D. (2008) O značaju TV medija: teorijska razmatranja. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, br. 9
Aćimović, D. (2008) Indepedent TV distributors and productions in the Balkans. DISCOP Link, Nr 12, p: 46
Aćimović, D. (2007) A perfect start for DISCOP's coproduction forum DISCOPRO. DISCOP Link, Nr 10, 16-20
Aćimović, D. (2007) TV broadcasting code. DISCOP Link, Nr 10, page 25
Aćimović, D. (2007) How to exist in co-production. DISCOP Link, Nr 9, page 46-52
Aćimović, D. (2005) Dokumentarni film i televizija. Novi Sad: Media Art Service International
Arnhajm, R. (1985) Vizuelno mišljenje. Beograd: Univerzitet umetnosti
Ažimoviž, D. (2008) Radio i televizija. Novi Sad: CEKOM Books
Brdarević, L., Jovanović, Đ. (2012) Razvoj i primena koncepta javno-privatnog partnerstva u Republici Srbiji. Kvalitet i izvrsnost, vol. 1, br. 1-2, str. 106-109
Eko, U. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Janković, Z. (2010) Mesto i uloga medija u unapređenju kvaliteta poslovanja domaćih preduzeća kroz koncept odnosa s javnošću. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 10, br. 6, str. 7-12
Joldžić, V.U. (2013) Ka očuvanju kvaliteta pijaćih voda - pravni pristup. Tehnika, vol. 68, br. 4, str. 775-785
Jovanović, B.V., Mijatović, I.S. (2013) Razvoj standarda u oblasti energetske efikasnosti. Tehnika, vol. 68, br. 5, str. 983-990
Jovanović, Đ. (2009) Zakoni iz oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Kvalitet, vol. 19, br. 9-10, str. 52-54
Jovanović, Đ., Bajac, M. (2010) Odnos prema životnoj sredini kao deo sistema vrednosti u Srbiji. Kvalitet, vol. 20, br. 9-10, str. 78-82
Jovanović, Đ., Bajac, M., Radović, D., Matavulj, M., Antonović, D. (2013) Attitude towards the environment in the context of the strategic development of system of values in Serbia. Ecologica, vol. 20, br. 71, str. 375-380
Jovanović, Đ. (2012) Društvena odgovornost i EU integracija Srbije. Kvalitet i izvrsnost, vol. 1, br. 1-2, str. 36-41
Jovanović, Đ., Stokić, D., Matavulj, M., Igić, S. (2013) Strategic importance of development of ISO 14000 standards in Republic of Serbia. Ecologica, vol. 20, br. 72, str. 637-643
Jovanović, Đ., Vavić, I., Živković, T. (2010) Poslovanje usaglašeno sa zakonima iz oblasti životne sredine kao neophodni preduslov za dobijanje i održanje sertifikata ISO 14001. Kvalitet, vol. 20, br. 1-2, str. 110-115
Jovanović, L.M. (2013) Poremećaji zdravlja nastali usled korišćenja kontaminirane vode za piće. Tehnika, vol. 68, br. 5, str. 977-982
Marković, Ž. (2013) Rizici upravljanja projektima energetske efikasnosti u industriji. Tehnika, vol. 68, br. 2, str. 359-364
Marković, Ž.M. (2013) Management of production processes depending on the energy consumption. Tehnika, vol. 68, br. 5, str. 973-976
McLuhan, M. (2008) Razumijevanje medija - mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden marketing
Minić, S.G., Vorkapić, M., Popović, B. (2010) Novi proizvodi kao odgovor tehnološkim promenama na tržištu. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 10, br. 1, str. 16-22
Obradović, S., Milanović, S., Milanović, Đ. (2013) Water microbiology and mineral content quality control and maintenance system. Tehnika, vol. 68, br. 1, str. 167-176
Schütt, W., Drpić, M. (2010) Novi propisi za sektor zgradarstva saradnja između ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, domaćih stručnjaka, domaćih stručnih udruženja i institucija iz EU zemalja. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 10, br. 6, str. 13-18
Schütt, W. (2010) Neke misli o organizaciji kao preduslovu za menadžment prirodnim resursima - kao što je energija. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 10, br. 5, str. 19-22
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1402332J
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2015.