Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:75
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:66

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 8, br. 27, str. 67-89
Kodovi neverbalnog komuniciranja
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresanevena.stajcic@yahoo.com
Sažetak
Jedna od najvažnijih pretpostavki komunikacione kompetentnosti svakog pojedinca jeste i veština neverbalnog komuniciranja. Poznato je da je dobra komunikacija osnov za uspostavljanje odnosa, bilo porodičnih, ljubavnih ili profesionalnih. Značajan deo komunikacije koja se odvija među ljudima je neverbalan. Ljudi, i kada ne govore, ne prestaju da komuniciraju, već konstantno svojim telom šalju informacije o sebi. Ti signali mogu da ukazuju na trenutno emotivno stanje govornika, ali mogu biti i pogrešno shvaćeni. Samim tim, razumevanje neverbalnog komuniciranja može i treba da bude ključno za efektnu komunikaciju. Pravila neverbalnog komuniciranja se neformalno uče kroz socijalizaciju i značajno se razlikuju među kulturama, pa čak i unutar jedne iste kulture. Verbalni kod, korišćen u odgovarajućoj sintaksi, ima denotativno značenje. Ako za vreme verbalnog komuniciranja, čujemo reč koju ne razumemo, možemo je potražiti u rečniku. Za tumačenje neverbalnog komuniciranja rečnik ne postoji. Ako nam se neko približi, dodirne nas, ćuti, ili bulji u nas, samo možemo da nagađamo razloge i značenje tih poteza. Neverbalno komuniciranje, koliko god kratko trajalo, neizbežno prethodi verbalnom komuniciranju. Takođe, neverbalni govor može da se prepliće sa verbalnim jezikom tako što ga dopunjuje, akcentuje, zamenjuje, ponavlja ili protivureči. Razumevanje kodova neverbalnog komuniciranja je, stoga, ključan faktor u procesu komunikacije, kako među pripadnicima iste kulture, tako i među pripadnicima različitih kultura, a kao rezultat očekuje se postizanje nameravanih didaktičkih, ekonomskih ili političkih ciljeva. Imajući u vidu da se kodovi neverbalnog komuniciranja prepliću i da mogu da zbune govornike, cilj ovog rada je da pruži sistematizovanu podelu postojećih neverbalnih kodova, kao i da prikaže još jedan, do sada zasebno nenaveden kod u domaćoj stručnoj literaturi.
Reference
Argyle, M. (1972) Non-verbal communication in human social interaction. u: Hinde R.A. [ur.] Non-verbal Communication, Oxford: Cambridge University Press, 243-269
Birdwhistell, R. (1954) Introduction to Kinesics. Louisville: University of Louisville Press
Burgoon, L.K., Guerrero, L. (1994) Non-verbal communication. u: Burgoon M., Hunsaker F.G., Dawson E.G. [ur.] Human Communication, Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Čomski, N. (1972) Gramatika i um. Beograd: Nolit
Ekman, P., Friesen, W.V. (1969) The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding. Semiotica, 1, 49-98
Eko, U. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Fiske, J. (1991) Introduction to Communication Studies. New York: Routledge
Fox, K. (2004) Watching the English: The hidden rules of English behaviour. London: Hodder
Gudykunst, G., Hasegawa, K. (1984) Cross-cultural Encounters. Japan: Kinseido
Hall, E.T., White, W.F. (1976) Intercultural Communication: A Guide to Men of Action. Human Organization, (19): 5-12
Hall, E.T. (1968) Proxemics. Current Anthropology, 9(2/3): 83
Hol, E.T. (1976) Nemi jezik. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Jones, S.E., Yarbrough, E.A. (1985) A naturalistic study of the meanings of touch. Communication Monographs, 52(1): 19-56
Kohl, J.V., Francoeur, R.T. (2002) The Scent of Eros: Mysteries of Odor In Human Sexuality. Lincoln: NE: iUniverse
Lawless, H., Engen, T. (1977) Associations to odors: Interference, mnemonics, and verbal labeling. Journal of Experimental Psychology Human Learning and Memory, 3(1): 52
Marković, S., Vulin, J. (2008) Struktura olfaktornog doživljaja. Psihologija, vol. 41, br. 1, str. 21-34
Moris, D. (1979) Otkrivanje čoveka - kroz ponašanja i gestove. Beograd: Jugoslavija
Noth, W. (1990) Handbook of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press
Osgood, C., May, W., Miron, M. (1975) Cross-cultural universals of affective meaning. Urbana: University of Illinois Press
Patterson, M.L. (1983) Nonverbal Behavior
Radojković, M., Miletić, M. (2006) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Vandehey, K., Buerger, C., Krueger, K. (1996) Traditional Aspects and Struggles of the Masai Culture. Guilford: Dushkin
Wiener, M., Devoe, S., Rubinow, S., Geller, J. (1972) Nonverbal behavior and nonverbal communication. Psychological Review, 79(3): 185-214
Wylie, L.W. (1997) Beaux Gestes: A guide to French Body Talk. Cambridge, Mass: Undergraduate Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman1327063S
objavljen u SCIndeksu: 25.11.2013.

Povezani članci