Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 49, br. 4, str. 14-32
Rešavanje konflikata pregovorima
nema
Ključne reči: konflikti; komunikacija; pregovori; pregovarački tim; strategije pregovaranja; međunarodni odnosi
Sažetak
Istoriju ljudskog društva karakteriše neprekidan niz konflikata i sukoba. Savremene tendencije života nameću potrebu rešavanja konflikata smanjenjem neželjenih posledica na najmanju moguću meru. Pri rešavanju ovih situacija, potrebno je koristiti minimalna dozvoljena sredstva, uvažavajući interese svih suprotstavljenih strana, i na taj način pokušati doći do kompromisa. Za postizanje ovog cilja, potrebno je poznavati posebne veštine, poznate kao veštine pregovaranja. Razvojem svesti da se primenom sile u rešavanju sukoba oni samo još više produbljuju, dat je akcenat na razvoj pregovaračkih veština u različitim oblastima ljudskog delovanja. Unapređenjem pregovaračkog umeća i korišćenjem pregovaračkih tehnika i znanja, koja su razvijena u pojedinim oblastima, može se postići veća uspešnost rešavanja konflikata mirnim putem, a samim tim unaprediti i svetska bezbednost.
Reference
*** The Journal of Conflict Resolution. www.jstor.org
Gaćinović, R. (2006) Antiterorizam. Beograd: Draslar partner
Ivaniš, Ž. (2002) Međunarodni sukobi. u: Zbornik radova FCO, Beograd: FCO
Ivaniš, Ž., Subošić, D. (2006) Bezbednosno pregovaranje - strategijski i taktički aspekti. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Kisindžer, H.A. (1999) Diplomatija. Beograd: Verzal press
Klarin, M. (1979) Taoci. Beograd: Politika
Kovačević, Ž. (2004) Međunarodno pregovaranje. Beograd: Filip Višnjić
Milašinović, R. (2002) Mogućnost prevencije konflikata. u: Zbornik radova FCO, Beograd
Milašinović, S., Milašinović, R. (2004) Uvod u teorije konflikata. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Milošević, M. (1990) Otmica - relikt prošlosti, zločin budućnosti. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Nierenberg, I.G. (2000) Umetnost pregovaranja. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Petković, M.M., Jovanović-Božinov, M. (2002) Organizaciono ponašanje. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Prvulović, V. (2006) Ekonomska diplomatija. Beograd: Megatrend univerzitet
Sederberg, C.P. (1995) Conciliation as counter: Terrorist strategy. Journal of Conflict Resolution, vol. 32, br. 3
Subošić, D. (2003) Oslobađanje talaca. Beograd: Glosarijum
Umek, P., Areh, I. (2002) Teroristi - karakteristike, motivacija i delovanje. u: Kriminalističke teme, Ljubljana: Visoka policijsko-varnosna škola
Uri, V. (1994) Kako izbeći NE - pregovaranje sa nepopustljivim. Zagreb: Durieuks
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2009.

Povezani članci