Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 11, br. 3, str. 81-100
Verski sukobi kao savremena pretnja bezbednosti
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: sukobi; religija; religijski identitet; globalizacija i religija
Sažetak
Pitanja religije, konfesionalne pripadnosti i identiteta, ali i međuverskih i unutarverskih sukoba predstavljaju neiscrpnu sociološko-politikološku temu. Svojom kompleksnom prirodom ova pitanja i procesi se javljaju kao predmet brojnih rasprava i tumačenja, u raznim kontekstima i u različite svrhe, sa više ili manje ideološkim sadržajem. U ovom radu se pokušava analizirati i dati objektivna slika uzroka, nosilaca i posledica verskih podela i međukonfesionalnih sukoba u razvijenim i ostalim društvima, posebno društvima u tranziciji.
Reference
Avramov, S. (2000) Opus Dei - novi krstaški pohod Vatikana. Veternik: LDIJ
Bahtijarević, Š. (1986) Religijska svest društvenih grupa. Revija za sociologiju, br. 1-4
Bajagić, M. (2006) Izazovi i pretnje u izmenjenom kontekstu bezbednosti. Beograd: Fakultet političkih nauka
Blagojević, M.V., Đorđević, D.B. (1999) Religioznost stanovništva Jugoslavije - delimičan pregled iskustvenih istraživanja. Teme, vol. 23, br. 1-2, str. 81-94
Casanova, J. (1994) Public religions in the modern world. Chicago: University of Chicago Press
Gartner, H., Hyde-Price, A., Reiter, E., ur. (2001) Europe's new security challenges. Boulder, CO, itd: Lynne Reinner Publishers
Goati, V.A. (1978) Politička sociologija. Beograd, itd: Mladost
Goldstein, J.S. (2003) International relations. New York: Longman
Golubović, Z.T., Kuzmanović, B.R., Vasović, M.D. (1995) Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT
Gredelj, S.S. (1999) Klerikalizam, etnofiletizam, antiekumenizam i (ne)tolerancija. Sociologija, vol. 41, br. 2, str. 143-164
Hantington, S.P. (1998) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija. Zagreb: Golden marketing
Hegel, G.W.F. (1995) Filozofija religije. Vrnjačka banja: Eidos
Jeftić, M. (2000-2002) Religija kao faktor integracije na Balkanu. Srpska politička misao, br. 1-4, str. 115-128
Jevtić, M.S. (1997) Verski činilac u savremenim balkanskim odnosima. u: Stojković Momir i Ana Danian [ur.] Savremeni procesi i odnosi na Balkanu, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu / IMPP
Jevtić, M.S. (2000) Đuro Šušnjić, Religija, I-II, Čigoja-štampa, Beograd, 1998. Sociološki pregled, vol. 34, br. 1-2, str. 154-156
Kuburić, Z.S. (1999) Verske zajednice u Jugoslaviji i njihovi međusobni odnosi. Novi Sad: Filozofski fakultet
Learer, G. (1995) Fundamentalism and freemasonry. New York
Ling, T. (1990) Istorija religije Istoka i Zapada. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Milašinović, S. Neoliberal totalitarism: Possibilities of origination in post-Dayton era. OESC
Milašinović, S., Milašinović, R. (2004) Uvod u teorije konflikata. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Moskovisi, S. (1997) Doba gomile. Zemun: Biblioteka XX vek
Oxford Research Group (2001) New conflicts in Europe and resolution: Current Decisions Report. No 4
Pipes, D. (1983) In the path of God: Islam and political power. New York: Basic Books
Robertson, R. (1995) Globalization theory and civilization analysis. Comparative Civilization Review, 17
Simeunović, D.M. (1994) Osnovi političkih nauka. Beograd: Praktikum
Stanovčić, V. (1999) Političke ideje i religija. Beograd: Udruženje za političke nauke Jugoslavije
Šušnjić, Đ.J. (1998) Religija. Beograd: Čigoja štampa
Vidaković, J. (2003) Društevni konflikti - Bosna i Hercegovina. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vidojević, Z.S. (1993) Društveni sukobi od klasnih do ratnih. Beograd: Radnička štampa
Vukmanović, M. (1999) Religijski pluralizam i mogućnost koegzistencije u multikonfesionalnim zajednicama. u: Sociološka i politikološka osnova tranzicije u centralnoj i istočnoj Evropi, Beograd: Institut društvenih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Vojno delo (2008)
Prevencija i razrešavanje društvenih konflikata
Milašinović Srđan, i dr.

Vojno delo (2008)
Perspektive bezbednosti savremenog sveta
Stojanović Stanislav

Bezbednost, Beograd (2004)
Kultura bezbednosti u savremenom konceptu bezbednosti
Kekić Dalibor

prikaži sve [142]