Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 42, br. 2, str. 203-220
Da li smo i mi Evropljani? - povezanost i korelati evropskog i nacionalnog identiteta
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

e-adresamihic@ff.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149008: Psihološke karakteristike društva u tranziciji

Ključne reči: evropski identitet; nacionalni identitet; kolektivno samopoštovanje; evropske integracije
Sažetak
Pitanje korelata nacionalnog identiteta, kao i objašnjenja ovog pojma su mnogobrojna kako u stranoj tako i u našoj literaturi. Međutim, u poslednjih desetak godina, još jedna vrsta socijalnog identiteta zaokuplja pažnju psihologa- evropski identitet, ili osećaj pripadnosti i vezanosti za Evropu i Evropljane. Ovaj rad bavi se odnosom nacionalnog i evropskog identiteta, kao i njihovih korelata. Uzorak istraživanja činio je 451 ispitanik sa teritorije Vojvodine podeljenih u nekoliko kategorija: etnička pripadnost (Srbi i Mađari), obrazovanje (osnovna ili srednja, odnosno viša ili visoka škola), pol i starost (18-26, odnosno 30-50 godina). Za potrebe ovog rada korišćeno je nekoliko skala i to: Cinnirelina skala nacionalnog identiteta, Cinnirelina skala evropskog identiteta, skala kolektivnog samopoštovanja, skala stavova prema evropskim integracijama - STEIN i skala orijentacije ka socijalnoj dominaciji - SDO. Pored ovih skala, korišćen je i upitnik sa sociodemografskim podacima.Istraživanje je sprovedeno u toku 2005. i 2006. godine na teritoriji većih gradova Vojvodine (Novi Sad, Senta, Sombor, Subotica, Kikinda itd.) pri čemu se vodilo računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti. Rezultati pokazuju da je veza između nacionalnog i evropskog identiteta nejasna, ali da se generalno može zaključiti da su ovo dve nezavisne vrste identiteta. Kao korelati nacionalnog identiteta utvrđeni su nacionalnost ispitanika orijentacija ka socijalnoj dominaciji, kolektivno samopoštovanje i stav prema evropskim integracijama. Korelata evropskog identiteta je manje i to su nacionalnost, stav prema evropskim integracijama i orijentacija ka socijalnoj dominaciji.
Reference
*** (2006) Eurobarometer 64: Public Opinion in the European Union. TNS Opinion & Social
Altemeyer, B. (2004) The other authoritarian personality. u: Jost J.T., J.Sidanius [ur.] Political Psychology, New York: Psychology Press
Bruter, M. (2003) Winning hearts and minds for Europe: The impact of news and symbols on civic and cultural European identity. Comparative Political Studies, 36(10): 1148
Cinnirella, M. (1997) Towards a European identity?, Interactions between the national and European social identities manifested by university students in Britain and Italy. British Journal of Social Psychology, 36, 19-31
Čorkalo, D., Kamenov, Ž. (1998) Nacionalni identitet i međunacionalna tolerancija. u: Ljetne psihologijske škole (VIII), Zagreb: Odsjek za psihologiju, Izveštaj
Duchenesne, S., Frognier, A.P. (1995) Is there a European identity?. u: Niedermayer, O.and Sinnott, R. [ur.] Public Opinion and Internationalized Governance, Oxford, itd: Oxford University Press, str. 193-226
Đurić, Đ., Franceško, M. (1994) Socijalno-psihološki aspekti kulturnog i etničkog identiteta mladih. u: Đurić Đ. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu, Novi Sad: Filozofskog fakulteta - Odsek za psihologiju, 1, 63-77
Đurić, Đ., Franceško, M., Majstorović, N. (1995) Socijalno-psihološka obeležja kulturnog identiteta. u: Ličnost u višekulturnom društvu, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 2, str. 91-110
Fossum, J.E. (2003) The European Union: In search of an identity. European Journal of Political Theory, 2(3): 319
Inglehart, R. (1977) Long-term trends in mass support for European unification. Government and Opposition, 12, 150-157
Jelić, M. (2003) Provjera postavki teorije socijalnog identiteta na etničkim grupama. Zagreb: Filozofski fakultet, Magistarski rad
Jenkins, R. (2004) Social identity. London-New York, itd: Routledge
Kamenov, Ž., Jelić, M., Franceško, M., Mihić, V., Huić, A. (2005) National and European identity and attitudes toward the European integrations. u: European Congress of Psychology (9th), Book of abstracts, on CD
Kamenov, Ž., Jelić, M., Huić, A., Frančesko, M., Mihić, V. (2006) National and European identity and attitudes toward the European integrations in Zagreb and Novi Sad. Drustvena Istrazivanja, vol. 15, br. 4-5, str. 867-890
Luhtanen, R., Crocker, J. (1992) A collective self-esteem scale: Self-evaluation of one's social identity. Personality and Social Psychology Bulletin, 18(3): 302
Medrano, J., Gutierrez, P. (2001) Nested identities: National and European identities in Spain. Ethnic and Racial Studies, 24, 753- 778
Mihić, V., Mihić, I. (2005) European Identity in Norwegian Students. u: Saopštenje na '9th European Congress of Psychology', knjiga rezimea na CD-u
Phinney, J.S. (1990) Ethnic identity in adolescents and adults: review of research. Psychol Bull, 108(3): 499-514
Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L.M., i dr. (1994) Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67(4): 741
Risse, T. (2003) An emerging European identity?: What we know, and how to make sense of it?. University of Helsinki, 25. 04
Salaj-Franceško, M.L., Kodžopeljić, J.S., Majstorović, N., Mihić, V. (2002) Aspekti evropskog identiteta operacionalizovani skalom EUROID2002. u: Čukić B., Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 4, str. 105-114
Schopflin, G. (2002) Nations, identit, power: the new politics of Europe. London: Hurst & Company
Smith, A.D. (1992) National identity and the idea of European unity. International Affairs, Vol. 68, No. 1, str. 55-76
Šiber, I. (1998) Osnovi političke psihologije. Zagreb: Politička kultura
Walker, C. (1994) A nation is a nation, is a state, is an ethnic group, is a... u: Hutchinson J., Smith A.D. [ur.] Nationalism, Oxford: Oxford University Press
Žagar, M. (2001) Enlargement: In search for European identity. Bled: Forum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/PSI0902203M
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2009.