Akcije

Ekonomski pogledi
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2007, br. 2, str. 87-100
Balanced Scorecard - koncept integrisanog merenja performansi preduzeća
Beogradska poslovna škola, Beograd
Sažetak
U osnovi računovodstvenog planiranja i kontrole tradicionalno stoje finansijske mere ostvarenja, kao najvažniji i za menadžere i za računovođe najrazumljiviji pokazatelji performansi. Međutim, finansijski pokazatelji, iako potrebni, nisu dovoljni za usmeravanje i evaluaciju kreiranja buduće vrednosti kroz investicije u kupce, zaposlene, poslovne procese i inovacije. Finansijski pokazatelji govore o materijalnim resursima, a Balanced Scorecard (BSC) koncept omogućava razumevanje procesa kreiranja vrednosti upotrebom i razvojem nematerijalnih resursa. BSC prikazuje ključne aktivnosti koje stvaraju vrednost, a koje nisu i ne mogu biti obuhvaćene u bilansu stanja i bilansu uspeha. Zadržavajući finansijsku perspektivu, BSC obuhvata i prikazuje kratkoročne performanse. Međutim, kroz dodatne tri perspektive (perspektiva kupca, interna poslovna perspektiva i perspektiva inovativnosti i sposobnosti učenja) BSC otkriva ključne faktore vrednosti, koji vode superiornim dugoročnim finansijskim i konkurentnim performansama.
Reference
Atkinson, A.A., Banker, R.D., Kaplan, R.S., Young, M.S. (2001) Management Accounting. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall
Creelman, J. (1998) Building and implementing a balanced scorecard: International best practice in strategy implementation. London: Business Intelligence
Janićijević, N. (2001) Balanced Scorecard - sistem za merenje i kontrolu performansi preduzeća. Poslovna politika, maj
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1998) Using the balanced scorecard as a strategic management system. u: Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance, Harvard Business School Press, pp. 185
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston: Harvard Business School Press
Krstić, B. (2001) Kako primeniti Balansnu kartu kao upravljački sitstem?. Poslovna politika, Beograd, 2
Mcgoldrick, P. (2002) Retail marketing. London: McGraw-Hill Companies
Milićević, V. (2001) Upravljačko računovodstvo i kreiranje vrednosti za vlasnike - savremeni pristup rentabilnosti preduzeća. u: Računovodstvo i finansijski menadžment preduzeća i banaka, XXXII simpozijum, Zlatibor, maj, zbornik radova, str. 73- 91
Milisavljević, M. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Milisavljević, M., Hanić, H. (1997) Menadžment i strategije transformacije preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Olve, N., Roz, J., Wetter, M. (1999) Performance drivers: A practical guide to using the balanced scorecard. New York, itd: Wiley
Pešalj, B. (2006) Merenje performansi preduzeća tradicionalni i savremeni sistemi. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Petković, G. (2000) Strategijsko planiranje u trgovinskim preduzećima. Strategijski menadžment, 4(3): 2-10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.