Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 4, br. 1, str. 241-254
Evropska unija u sprečavanju i suzbijanju finansijskog kriminala
Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet, Federacija BiH

e-adresab.petrovic@pfsa.unsa.ba
Sažetak
U proteklom periodu Evropska unija, kao regionalna ekonomska, politička i bezbednosna organizacija je prošla kroz više faza svoga razvoja koje su predstavljale kvalitativni pomak u njenoj organizaciji, nadležnostima i delovanju stvarajući tako naj moćniju međudržavnu organizaciju u svetu. Kao jedno od važnih polja delovanja - tzv. treći stub Evropske unije se ogleda u njenoj aktivnosti na izgradnji i unapređenju prostora slobode, bezbednosti i pravde. U okviru ove oblasti, posebno je značajna aktivnost Evropske unije, njenih pojedinih organa ili specijalizovanih agencija, grupa i samih država članica u preduzimanju mera za suzbijanje različitih oblika i vidova kriminaliteta, u okviru koga se posebno ističe korupcija. Upravo u ovom radu se razmatra mesto i uloga Evropske unije u suzbijanju korupcije kao opasnog oblika ugrožavanja i povrede ekonomskih, finansijskih i privrednih interesa Evropske unije.
Reference
Ascensio, H., Decaux, E., Pellet, A. (2000) Droit international penal. Paris
Bodiroga, V.N. (2001) Posebnosti pravne prirode Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 38, str. 351-369
Bošković, M. (2000) Aktuelni problemi suzbijanja korupcije. Beograd: Policijska akademija
Cadoppi, A. (1996) Towards a Europe an Criminal Code. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, pp. 2-17
Cotič, D. (2001) Međunarodne preporuke i nacionalna iskustva za borbu protiv korupcije. u: Privredni kriminal i korupcija - zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 315-317
Degan, V., Pavišić, B. (2005) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka
Delmas-Marty, M. (2001) Procedure penali d Europa. Padova
Delmas-Marty, M. (2003) The contribution of comparatice law to a pluralist conception of international criminal law. Journal of International Criminal Justice, br. 1, str. 13-25
Derenčinović, D. (2000) Kaznenopravni sadržaji u suprotstavljanju korupciji. Zagreb
Đurđić, V.D., Jovašević, D. (2006) Krivično pravo. Beograd, Posebni deo
Đurić, Ž., Jovašević, D., Rakić, M. (2007) Korupcija - izazov demokratiji. Beograd
Gilmor, V.S. (2007) Prljavi novac. Beograd
Hartley, T.C. (2004) Temelji prava Evropske zajednice. Rijeka
Heršak, G. (1995) Borba protiv organiziranog kriminaliteta i pranja novca. Pravnik, Zagreb, broj 1, str. 1-16
Janjević, M. (2003) Treći stub Evropske unije. Beograd: Službeni list SCG
Jovašević, D., Gajić-Glamočlija, M. (2008) Problem korupcije u svetlu zaštite ljudskih prava. Beograd
Krivokapić, B. (1998) Leksikon međunarodnog prava. Beograd: Radnička štampa
Lopandić, D., Janjević, M. (1996) Sporazum iz Šengena - za Evropu bez granica. Beograd
Lopandić, D., Janjević, M. (1995) Ugovor o Evropskoj uniji - od Rima do Mastrihta. Beograd
Lopandić, D.Ž., ur. (1999) Ugovor o Evropskoj uniji - Rim-Mastriht-Amsterdam. Beograd: Službeni list
Pavišić, B. (2006) Kazneno pravo Vijeća Europe - izvori, komentari, praksa. Zagreb
Pavlović, M. (2005) Korupcija u zemljama u okruženju i Evropska unija. u: Kazneno zakonodavstvo - progresivna ili regresivna rešenja, Zbornik radova, Beograd, str. 223-234
Petrović, B., Dobovšek, B. (2007) Mreže organiziranog kriminaliteta. Sarajevo: Pravni fakultet
Stajić, L. (2003) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Stajić, L.S., Jovašević, D. (2003) Bezbednosni i pravni aspekti pranja novca. Nauka, bezbednost, policija, vol. 8, br. 1, str. 93-117
Trang, D. (1994) Corruption and democracy. Budapest: ICLP
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Vujin, M. (2001) Značaj međunarodne saradnje u borbi protiv korupcije. u: Privredni kriminal i korupcija, zbornik radova, Beograd, str. 217-224
Vukadinović, R.D. (1991) Evropska ekonomska zajednica. Beograd: Nova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka