Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 6, br. 1, str. 53-62
Nematerijalno kulturno nasleđe kao motiv za izbor turističke destinacije Aranđelovac
College of Applied technology Science Aranđelovac - CATAR + Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresanemanja.filipovic@vsar.edu.rs
Ključne reči: nematerijalno nasleđe; kultura; turizam; destinacija
Sažetak
Nematerijalno kulturno nasleđe je od vitalne važnosti za razvoj turističke destinacije. Ispoljava se kroz običaje, praznovanja, muziku, pesmu, igru, priče, mitove, predanja, legende, stare zanate, estetske duhovne i društvene sisteme vrednosti jedne zajednice. Kao vrednost turističke destinacije prezentuju se na licu mesta kao i na festivalima, karnevalima, koncertima, u ugostiteljskim objektima. Kultura i turizam vremenom se sve čvršće povezuju i predstavljaju neraskidivu celinu. Interesovanje za kulturu i kulturne programe, a među njima i one čija je okosnica nematerijalno kulturno nasleđe, u neprestanom je porastu. Ovaj rad se bavi istraživanjem veze između turista i nematerijalnog kulturnog nasleđa destinacije. Naime, rad zastupa stanovište da opredeljenost turista da posete određenu destinaciju pretežno zavisi od nematerijalnog kulturnog nasleđa sa kojim destinacija raspolaže.
Reference
Alberti, F.G., Giusti, J.D. (2012) Cultural heritage, tourism and regional competitiveness: The Motor Valley cluster. City, Culture and Society, 3(4): 261-273
Arnegger, J., Herz, M. (2016) Economic and destination image impacts of mega-events in emerging tourist destinations. Journal of Destination Marketing & Management, 5(2): 76-85
Bjeljac, Ž., Terzić, A., Lović, S. (2015) Intangible cultural heritage as a tourist brand of Serbia. Turističko poslovanje, br. 15, str. 53-61
Chhabra, D., Healy, R., Sills, E. (2003) Staged authenticity and heritage tourism. Annals of Tourism Research, 30(3): 702-719
Du, C.H. (2001) A new model to assist in planning for sustainable cultural heritage tourism. International Journal of Tourism Research, 3(2): 165-170
Isaković, S. (2016) Umetničke prakse u kontekstu kulturnog turizma / Artistic practices in the context of cultural touris. Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Jovičić, D. (2013) Menadžment turističkih destinacija [Management of tourist destination]. Beograd
Krasojević, B., Đorđević, B. (2015) Nematerijalno kulturno nasleđe: turistički resurs srbije. u: Proceedings of the International Scientific Conference - Synthesis 2015, Belgrade, Serbia: Singidunum University, str. 561-565
Krivošejev, V. (2014) Upravljanje baštinom i održivi turizam [Heritage management and sustainable tourism]. Valjevo: Narodni muzej
Lee, A.L. (2010) Tourist Satisfaction with Cultural Heritage Site: A Case study of the Malacca State. etrieved January 12, 2017, from
Milić, V. (2014) Kulturno-istorijsko nasleđe gradske opštine Savski venac kao osnova za razvoj turizma [Cultural and historic heritage of the municipality of Savski Venac as the base for the tourism development]. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, 85-94
Nuryanti, W. (1996) Heritage and postmodern tourism. Annals of Tourism Research, 23(2): 249-260
Rodzi, M.N.I., Zaki, S.A., Subli, S.H.M.S. (2013) Between Tourism and Intangible Cultural Heritage. u: AcE-Bs Hanoi ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies Cultural Sustainability in the Built and Natural Environment, Hanoi, Vietnam: Hanoi Architectural University
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/menhottur1801053F
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.