Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Od igre do dramske igre
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Ključne reči: igra; igračka; dramske igre za decu; spontane dramske igre; dramatizovane dramske igre; lutka
Sažetak
U radu se razmatra fenomen igre kao sveprisutne ljudske aktivnosti. Dat je pregled najznačajnijih teoretičara igre od antike do današnjih dana. Naročito se naglašava potreba za praktičnim obrazovanjem budućih vaspitača u radu sa decom i to putem predmeta: Dramske igre za decu. Ovaj predmet izučava osobenosti i vrste dramskih igara kao i nastanak lutke i rad sa lutkama u vaspitno-obrazovnom procesu.
Reference
Fink, E. (1979) Epilozi poeziji. Beograd: BIGZ
fon Šiler, F.V. (1967) O lepom. Beograd, itd: Kultura
Golubović-Pešić, Z.T. (1997) Antropologija u personalističkom ključu. Beograd: Gutenbergova galaksija
Heraklit (1981) Fragmenti. Beograd: Grafos
Kajoa, R. (1989) Igre i ljudi - maska i zanos. Beograd: Nolit
Kamenov, E.E. (1983) Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom - za IV godinu pedagoške akademije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milovanović, A. (2003) Antologija lutkarskih tekstova sa Lutkef-a. Beograd: Kreativni centar
Misailović, M. (1991) Dete i pozorišna umetnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Platon (2005) Država. Beograd, itd: Kultura
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, knj. 1
Saton-Smit, B. (1989) Igračke i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Uzelac, M. (1987) Filozofija igre - primer fenomenologije igre kod Eugena Finka. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2008.

Povezani članci