Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 5-6, str. 309-319
Pozicioniranje interne revizije u sistemu korporativnog upravljanja u Republici Srbiji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Ključne reči: uspostavljanje interne revizije; uloga i aktivnosti interne revizije; kreiranje dodate vrednosti; Republika Srbija
Sažetak
Cilj autora ovog rada jeste utvrđivanje pozicije interne revizije u sistemu korporativnog upravljanja u Republici Srbiji. U tom smislu, analiziran je ostvareni nivo uspostavljenosti interne revizije u privrednim društvima, i posebno je ispitivana njegova uslovljenost različitim faktorima kako bi se obezbedilo jasnije sagledavanje postojećeg stanja. Činjenica da je pozicioniranje interne revizije determinisano delokrugom rada i ulogom koju ova funkcija preuzima, istraživanjem su obuhvaćena i ova pitanja. Empirijsko istraživanje sprovedeno je na uzorku koji je činilo 113 privrednih društava iz privatnog sektora. Rezultati istraživanja ukazuju na to da je nivo uspostavljenosti interne revizije u privrednim društvima u Republici Srbiji na zadovoljavajućem nivou, pri čemu značajan uticaj na to ima regulatorna obaveza društava, poreklo kapitala i broj zaposlenih. Takođe, istraživanjem je utvrđeno da je interna revizije prevazišla svoju tradicionalnu ulogu uveravanja i da revidirajući sve procese i aktivnosti u privrednom društvu, upravljačkim strukturama pruža i savetodavne usluge.
Reference
Al-jabali, M., Abdalmanam, O., Ziadat, K. (2011) Internal audit and its role in corporate governance. Middle Eastern Finance and Economics, 161-176; 11
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2012) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Autissier, D. (1997) Internal auditing: A control process of thinking, constructing, implementing, and analyzing. u: 8 eme congres IAAER - AFC, ESCP, Paris, Retrieved from http:// www.davidautissier.com/telechargement/articles/autissierauditprocess.pdf
Bonić, Lj., Đorđević, M. (2010) Affirmation internal auditing in corporate management. u: 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, MUFAD (Association of Accounting and Finance Academicians), Istanbul
Florea, R., Florea, R. (2013) Internal audit and corporate governance. Economy Transdisciplinarity Cognition, 16(1), 79-83
Gramlin, A.A., Hermanson, D.R. (2006) What role is your internal audit function playing in corporate governance?. Internal Auditing, 21(6), 37-39
IIA Inc (2004) The standards framework. Altamonte Springs, Florida
IIA Research Foundation (2009) Implementing the international professional practices framework. 3rd Edition
Institute of Internal Auditors (2006) Organizational governance: Guidance for internal auditor. USA, Position paper
Jefferson Wells Internal audit: From corporate policeman to strategic partner in GRC Success. Retrieved from http://files. shareholder.com/downloads/MAN/0x0x319890/2cc71040- 4037-4f54-9fff-db11163312e5/InternalAu2.pdf
Kapoor, G., Brozzetti, M. (2012) The transformation of internal auditing: Challenges, responsibilities, and implementation. CPA Journal, 32-35
Moeller, R., Vitt, H. (1999) Brink's modern internal auditing. New York: John Wiley & Sons, Inc
Popescu, M., Vasile, E. (2011) Internal auditing value added concept. Internal Auditing & Risk Management, Anul.VI, Nr. 1(22), 57-64
Privredna komora Srbije (2002-2011) Kodeks korporativnog upravljanja. Službeni glasnik RS, br. 45/02, 107/03, 44/05, 29/09, 35/11, 46/11 i 103/11
Ramamoorti, S. (2003) Internal auditing: History, evaluation, and prospects. u: Research Opportunities in Internal Auditing, Altamonte Springs, Florida: Institut of Internal Auditors Research Foundation, 2-23
Vlada Republike Srbije (2011-2015) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015
Vlada Republike Srbije (2004-2014) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 55/2004, 70/2004 - ispr. 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon
Vlada Republike Srbije (2004) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 125
Vlada Republike Srbije (2005-2015) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EKOPRE1806309D
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka