Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 32  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 29, br. 7-9, str. 20-41
Zakonski i statutarni zastupnici privrednih subjekata
Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Valjevo

e-adresavmarkovic@singidunum.ac.rs
Sažetak
Privredni subjekti su pravna lica (osim preduzetnika) i kao takva ne mogu direktno istupati u pravnom prometu, radi realizacije svoje delatnosti iz osnivačkih akata, već to mogu samo preko svojih zastupnika. Oni nemaju pravno relevantnu volju. Zato privredni subjekt može stupati u pravne odnose samo preko fizičkih lica. Pravni poslovi koje preduzmu fizička lica kao organi društva (direktor, prokuristi) proizvode dejstva prema društvu koga zastupaju, a ne prema tim licima. Zastupanje nastaje na osnovu zakona, akta nadležnog organa ili izjave volje zastupanog. Prema odredbama člana 84, stav 2, Zakona o obligacionim odnosima ovlašćenje za zastupanje zasniva se na: 1. zakonu, 2. opštem aktu pravnog lica, 3. aktu nadležnog organa ili na 4. izjavi volje zastupanog (punomoćje). U radu su obrađeni zastupanje i zastupnici privrednih subjekata na osnovu zakona i opšteg akta pravnog lica i to pitanja ko su zastupnici privrednih subjekata na osnovu zakona i opšteg akta, njihova ovlašćenja i dužnosti, odgovornost za prekoračenje ovlašćenja.
Reference
*** (2004-2011) Zakon o trgovačkim društvima Makedonije. Sl. Vesnik na R. Makedonija
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS
*** (1993-2009) Zakon o trgovačkim društvima Hrvatske. Narodne novine
*** (1999-2003) Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije BiH, br. 23/99, 45/00, 28/03
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ
*** (1993-1999) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SRJ
*** (2011) Zakon o zaštiti poslovne tajne. Sl. glasnik RS, br. 72
*** (2008) Zakon o privrednim društvima Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127
*** (2006) Kodeks korporativnog upravljanja - SKKU. Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2005/2009) Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke. Sl. glasnik RS, br. 33/05 i 25/09
*** (2004-2005) Zakon o preduzećima. Sl. list SRJ
Babić, I. (2001) Direktor kao zakonski zastupnik preduzeća. Pravo i privreda, vol. 38, br. 5-8, str. 138-148
Barbić, J. (2006) Odgovornost za štetu. Zagreb: Ing. biro
Baums, T. (2011) Personal liabilities of company directors in German law. Preuzeo sa: http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/Bilder_und_Daten/Arbaitspapiere/a0696.pdf
Baums, T., Skot, K. (2011) Corporate governance in USA end Germany. Preuzeto sa: http://www.ilf-frankfurt.de/uploads/media/ILF_WP_016.pdf
Cameron, E. (2010) Directors’ duties. Preuzeto sa: http://www.mablaw.com
Dabić, L. (2004) Likvidacija privrednih društava prema Nacrtu Zakona o privrednim društvima. Pravo i privreda, vol. 41, br. 5-8, str. 659-670
Dukić-Mijatović, M. (2011) Korporativno upravljanje i kompanijsko pravo Republike Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 1-3, str. 15-22
Jankovec, I. (2004) Privredno pravo. Beograd: Privredni savetnik AD Beograd
Jevremović-Petrović, T. (2010) Struktura organa u evropskim formama društava. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 96-113
Jovanović, A. (2010) Regulacija menadžerske kompenzacije i preduzimanje rizika. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 84-95
Korner, M., Duisberg, A. (2010) Directors' duties in Germany. Preuzeto sa: http://www.twobirds.com/English/.../directors_duties_Germany.aspx
Marković, V. (2011) Zastupanje privrednih subjekata u parničnom postupku. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 10-12, str. 67-84
Marković, V. (2012) Zastupanje i zastupnici privrednih subjekata. Beograd: Poslovni biro
Portolano, F., Peres, F. (2010) Italian corporate Law: A directors manual. Preuzeto sa: http:// www.mondaq.com/article.asp.?articleid=62452
Serjević, V. (2010) Kontrola zakonitosti poslovanja privrednog društva i lična odgovornost direktora (uprave) društva. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 171-188
Spirić, M. (2010) Pravilo poslovne procene. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 189-206
Stanić, B. (2011) Tužbe po Zakonu o privrednim društvima. Bilten Vrhovnog kasacionog suda Srbije, (3): 203-228
Stanković, G. (2012) Zastupanje preduzetnika u parničnom postupku. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 4-6, str. 1-12
Sykes, A. (2011) Companies act: Directors duties. Preuzeto sa: http://www.bytestart.co.uk/content/legal/35_2/companies-act-directorsduties.shtml
Tomić-Petrović, N. (2008) Osiguranje od odgovornosti direktora i članova uprave kompanija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 180-199
Vasiljević, M. (2008) Kompanijsko i trgovinsko pravo. Beograd: Službeni glasnik
Vasiljević, M. (2006) Komentar Zakona o privrednim društvima. Beograd: Službeni glasnik
Vasiljević, M. (2007) Korporativno upravljanje - pravni aspekti. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M. (2009) Korporativno upravljanje i agencijski problemi - II deo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 5-28
Vasiljević, M. (2010) Privreda i pravna odgovornost. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 13-42
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Jugoslavije
Vojković, H. (2008) Osiguranje od odgovornosti članova uprava, nadzornih odbora i prokurista trgovačkih društava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 58(4): 1025-1046
Vujisić, D. (2009) Dužnosti direktora - u zakonodavstvu, poslovnoj i sudskoj praksi. Pravo i privreda, vol. 46, br. 1-4, str. 185-199
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka