Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 32  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 41, br. 1-4, str. 3-20
Osnovna polazišta i načela nacrta Zakona o privrednim društvima
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
U ovom članku autor analizira ključne principe nacrta novog Zakona o privrednim društvima, ukazujući da su promene u pravnom okruženju (domaćem i međunarodnom) uslovile potrebu promene važećeg Zakona o privrednim društvima. I sve druge zemlje u tranziciji su nakon završetka procesa privatizacije pristupale donošenju novih sličnih zakona, a takođe i u razvijenim zemljama (posebno u EU) ovih godina ozbiljno se reformišu takvi zakoni (razlozi su potreba prihvata u pravu nekih tehničkih dostignuća, čime se posebno olakšava korporativno upravljanje, kao i potreba ugradnje u kontinentalno pravo nekih instituta anglosaksonskog prava). Autor ukazuje da koncepcijska postavka novog zakona u osnovi ostaje istovetna postojećem zakonu, budući da je reč o jednom već izgrađenom i uporednopravno prihvaćenom standardu (opšte odredbe, ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, grupe društava, reorganizacije privrednih društava – statusne promene i promene pravne forme, likvidacija, prava nesaglasnih akcionara i prelazne i završne odredbe – regulativa statusa društvenog i javnog preduzeća koje se do privatizacije korporativizuje). U sadržinskom smislu novi zakon bi posebno unapredio, u skladu sa novim standardima regulative, zaštitu prava manjinskih vlasnika, korporacijsko upravljanje, fleksibilnost osnivanja i registracije, grupe društava, statusne promene, transparentnost otvorenih društava i fleksibilnost malih društava u svakom pogledu (mali kapital, osnivanje, upravljanje, prestanak). Autor, na kraju, ukazuje da linija vodilja novog zakona treba da bude harmonizacija sa pravom EU, ali i tranzicione potrebe koje uslovljavaju prelazna rešenja nekih pravnih instituta koji za sada ne mogu biti u svemu evropski, ukazujući na slična iskustva i drugih tranzicionih zemalja.
Reference
*** (1992-2002) Commercial Code. (Czech Republic)
*** (1993/2003) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Hrvatska
*** (2001) Statut Evropske kompanije. Council regulation (EC), No 2157
*** (2001) Nacrt kompanijskog zakona pravne inicijative za centralnu i istočnu Evropu
*** (2002) Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe. Brussels, novembar
*** (2001) Nouvelles régulation économiques. Loi, No. 420 du 15.maj
*** (1995-1996) Law on joint stock companies. Rusija
*** (1993-2001) Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS, Slovenija, st. 30-1298/93 i 45-2548/2001
*** (2001-2002) Commercial Code. (Poland)
*** (2003) Trgovski zakon. Bugarska
*** (2002) Zakon o privrednim društvima Crne Gore. Službeni list RCG, br. 6
Cassady (2001) Concise corporations law. Geelong, AUS: Deakin University
Hopt, K.J. (1997) Comparative corporate governance. Berlin, itd: de Gruyter
Hopt, K.J. (2003) Capital markets and company law. Oxford
van Duzer (1997) The law of partnerships and corporations. Ontario: Concord
Vasiljević, M.S. (1995) Nestandardizovani oblici preduzeća u uporednom pravu i povezane teme. Pravo i privreda, vol. 33, br. 3-6, str. 33-40
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka