Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 32  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 40, br. 1-4, str. 3-17
Marginalije o nekim opštim pitanjima zaštite prava akcionara u kontekstu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: javna društva; zatvorena društva; preuzimanje akcionarskog društva; akcije; pravo preče kupovine akcija; samoregulativa
Sažetak
U ovom članku autor kritički analizira nedavno usvojeni Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, posebno sledeća pitanja: kriterijumi razgraničenja otvorenih (javnih) i zatvorenih (privatnih) društava, sa konstatacijom da je pojam javnih društava postavljen previše široko; priroda akcionarskog društva i status akcija iz privatizacije; pravo preče kupovine akcija (sa konstatacijom da ono može postojati na osnovu ugovora o kupovini akcija ili statuta, ako je ukinuto zakonom za akcije iz privatizacije, ali samo kod nekotiranih društava); preuzimanje akcionarskih društava i zaštita prava akcionara (sa konstatacijom da je ovo pitanje površno uređeno u zakonu posebno sa stanovišta interesa manjinskih akcionara i zaštite njihovih prava) i, najzad, pitanje odnosa državne regulative i samoregulative akcionarskog društva. U zaključku autor konstatuje da je naša strukovna i poslovna javnost očekivala više od ovog projekta, posebno imajući u vidu činjenicu da je pripreman veoma dugo, uz poruku da je potrebno donositi propise na transparentniji način, uz institucionalnije uključivanje šire strukovne i poslovne javnosti u raspravu tokom donošenja.
Reference
*** (1996) Službeni list SR Jugoslavije, br. 29/96
*** Zakon o privatizaciji. čl. 59. u vezi čl. 73
*** (2001) Pravilnik o obrascu prospekta. Službeni glasnik RS, br. 44-2001
*** Zakon o hartijama od vrednosti. čl. 22
*** Zakon o svojinskoj transformaciji. čl. 20, st. 4
*** (1966/1978) Zakon o trgovačkim društvima. Francuska, čl. 183
*** (1985) Company act. str. 85-96
*** (1942) Trgovački zakonik. Italija, čl. 2441
*** (1991) Trgovački zakon. Češka, čl. 204, st. 2
*** (1988) Zakon o privrednim društvima. Mađarska, par. 303. i 305
*** (1991) Trgovački zakon. Bugarska, čl. 194
*** (2001) Službeni glasnik RS, br. 38/2001
*** (1993) Slovenački Zakon o trgovačkim društvima. čl. 313
*** (1993) Zakon o trgovačkim društvima. Hrvatska, čl. 308
*** (2002) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, 36, čl. 7
*** (2002) Službeni list SR Jugoslavije, br. 65/2002
*** Zakon o preduzećima. čl. 189
*** (2002) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Službeni list SR Jugoslavije, br. 65, 29. nov, čl. 5, tač. 12
Farrar, J.H. (1988) Company law. London-Edinburg, str. 151
Gower, B.C. (1992) Principles of modern company law. London, str. 311-353
Hamilton, J. (1993) The law of corporations. Minnesota, str. 147-152
Jesel-Horst, K. (2002) Nove etape razvoja u oblasti Corporate Governance. Pravo i privreda, vol. 39, br. 9-12, str. 3-10
Jovanović, N.Đ. (1996) Pravo EU i naše pravo o kotiranju efekata. Pravo i privreda, vol. 34, br. 5-8, str. 478-485
Jovanović, N.Đ. (2001) Emisija vrednosnih papira - pravna razmatranja. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Pennington (1995) Company law. London, str. 315-366
Petrikić, R. (2000) Odbrambene strategije preduzeća protiv tzv. 'neprijateljskog preuzimanja' (Hostile Takeover). Pravni život, vol. 49, br. 11, str. 353-366
Slijepčević, R.M. (1993) Pravne posledice nepoštovanja ugovorne odredbe o pravu preče kupovine deonica banaka. Pravni život, vol. 42, br. 9-10, str. 1063-1081
Stedman, G. (1993) Takeovers. London: Longman
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, str. 229-230
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka