Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:59
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 58, br. 1, str. 113-128
Razjašnjenje definisanja transportnog lanca
Vojna akademija, Katedra logistike, Beograd

e-adresacakica1@yahoo.com
Ključne reči: transportni lanac; snabdevački lanac; logistički lanac; optimizacija transportnog lanca
Sažetak
U radu je pregledno prikazano na koji način se u savremenoj naučnoj praksi definiše pojam transportnog lanca i njegova optimizacija. Radi pojašnjenja dato je poređenje sa logističkim i snabdevačkim lancem, i definisane su razlike i sličnosti u ovim pojmovima radi razgraničenja različitog definisanja pojmova. Takođe, upoređeni su pojmovi optimizacije transportnih i optimizacije logističkih lanaca i danas vrlo prisutnog pojma upravljanja snabdevačkim lancima - supply chain management (SCM).
Reference
*** (2007) NATO logistics handbook: SNLC secretariat: International staff, defense policy and planning division: Logistics. Brussels: NATO HQ
*** (1990) Pravilo pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga u miru. Beograd: SSNO
Andrejić, M., Milenkov, M. (2008) Tehnička podrška. Beograd: Vojna akademija
Ballou, H.R. (1987) Basic business logistics. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Bowersox, D.J., Closs, D.J., Cooper, M. (2007) Supply chain logistics management. Boston: McGraw Hill, second edition
Bozarth, C., Handfeld, R. (2006) Introduction to operations and supply chain management. New Jersey: Prentice-Hall
Grupa autora (1988) Saobraćajno obezbeđenje oružanih snaga. Beograd: SSNO, SbU, udžbenik
Harrison, A., van Hoek, R. (2005) Logistics management and strategy. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall
Jacobs, R., Chase, R. (2008) Operations and supply management: The core. New York: McGraw-Hill
Kilibarda, M. (1998) Modeli logističkog kontrolinga u integrisanim logističkim sistemima. Beograd, magistarski rad
Pamučar, D. (2008) Primena SWOT analize na sistem integralnog transporta Vojske Srbije. Vojnotehnički glasnik, vol. 56, br. 2, str. 237-247
Pantelić, V. (1986) Snabdevanje tehničkim materijalnim sredstvima. Zagreb: VVTŠ KoV JNA
Perišić, R.A. (1985) Savremene tehnologije transporta I - integralni sistemi transporta. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta
Perišić, R.A. (1995) Savremene tehnologije transporta, II - integralni sistem transporta. Beograd: Saobraćajni fakultet
Topenčarević, L. (1987) Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja. Beograd: Građevinska knjiga
Zečević, S. (1996) The logistic chains and systems optimization. u: International conference on material handling and warehousing, XIV, Beograd
Zečević, S. (1996) Savremeno tumačenje logistike i logističkih sistema. u: Koncepcija razvoja saobraćajnog sistema Jugoslavije do 2010. godine, Subotica
Zečević, S. (2006) Robni terminali i robno-transportni centri. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1001113C
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2007)
Primena paletizacije u sistemu integralnog transporta Vojske Srbije
Stamenković Predrag

Vojnotehnički glasnik (1995)
Savremene tehnologije transporta
Vasin Ljubislav

Poljoprivredna tehnika (2012)
Formiranje baznog modela transporta poljoprivrednih proizvoda
Mileusnić Zoran, i dr.

prikaži sve [36]