Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 48, br. 1, str. 57-66
Produktivnost NS hibrida suncokreta u mikro-ogledima u Srbiji u 2010. godini
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresavladimir.miklic@ifvcns.ns.ac.rs
Sažetak
Cilj istraživanja je bio da se ocene NS hibridi suncokreta na osnovu rezultata koje su ostvarili za prinos semena, sadržaj ulja u semenu i prinos ulja u mreži mikro-ogleda u Vojvodini i centralnoj Srbiji tokom 2010. godine kao i da se da preporuka sortimenta za 2011. U mikro-ogledima je ispitivano 13 hibrida na 10 lokaliteta u Vojvodini i 3 u centralnoj Srbiji. Prinos semena, sadržaj ulja u semenu i prinos ulja su se značajno razlikovali u mreži mikro-ogleda u ispitivanim regionima. U Vojvodini, najveći prosečan prinos semena ostvarili su hibridi Duško (3,08 t ha-1), Sremac (2,98 t ha-1) Orfej (2,97 t ha-1), Velja (2,93 t ha-1) i NS-H-111 (2,92 t ha-1). U regionu centralne Srbije najviši prosečan prinos semena su postigli NS-H-111 (2,94 t ha-1) i Duško (2,87 t ha-1). Najveći prosečan sadržaj ulja u semenu ostvario je hibrid Baća, kako u regionu Vojvodine (48,54%) tako i u regionu centralne Srbije (48,80%). Najveći prosečan prinos ulja (preko 1,30 t ha-1) u regionu Vojvodine postigli su Duško, Bačvanin i NS-H-111, a u centralnoj Srbiji najveći prosečan prinos ulja (preko 1,30 t ha-1) ostvarili su hibridi NS-H-111, Oskar i Novosađanin. Na osnovu rezultata trogodišnjih ispitivanja u Vojvodini, četiri hibrida (Duško, Sremac, Velja i NS-H-111) su dali prinos semena iznad opšteg proseka. Najveći prosečan prinos semena za tri godine postigao je hibrid Duško (3,54 t ha-1).
Reference
Balalić, I., Miklič, V., Jocić, S., Hladni, N., Marinković, R., Gvozdenović, S. (2008) Rezultati mikroogleda NS hibrida suncokreta i preporuka sortimenta za 2008. godinu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 111-124
Crnobarac, J., Dušanić, N. (1996) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet suncokreta. u: Zbornik 30. savetovanja o unapređenju uljarstva Jugoslavije, Budva, str. 490-497
Granlund, M., Zimmerman, D.C. (1975) Effect of drying conditions on oil content of sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as determined by wide line Nuclear Magnetic Resonance (NMR). North Dakota Acad. Sci. Proc, 27 (Part 2): 128-132
Kondić, J., Mijanović, K. (2008) Selection of sunflower hybrids for Banja Luka area in Bosnia and Herzegovina. u: International Sunflower Conference (XVII), Cordoba, Spain, Proceedings, 495-497
Marinković, R., Dozet, B., Vasić, D. (2003) Oplemenjivanje suncokreta. Novi Sad: Školska knjiga, Monografija, 367
Merrien, A. (1992) Some aspects of sunflower crop physiology. u: International Sunflower conference (13th), Pisa, Italy, Proceedings, 1, str. 481-498
Miklič, V., Škorić, D., Balalić, I., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Joksimović, J., Gvozdenović, S. (2007) Rezultati ispitivanja NS hibrida suncokreta u ogledima i preporuka za setvu u 2007. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 115-128
Miklič, V., Jocić, S., Miladinović, D., Dusanić, N., Hladni, N. (2008) Changes in seed oil content of sunflower (Helianthus annus L.), as affected by harvesting date. u: Proc 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain, 1: 281-285
Miklič, V., Balalić, I., Jocić, S., Marinković, R., Hladni, N., Gvozdenović, S., Stojšin, V. (2009) Produktivnost NS hibrida suncokreta u multilokacijskim ogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2009. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 2, str. 293-310
Miklič, V., Balalić, I., Jocić, S., Marinković, R., Cvejić, S., Hladni, N., Miladinović, D. (2010) Ocena stabilnosti prinosa semena i ulja NS hibrida suncokreta u mikro-ogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2010. godini. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 131-146
Schoeman, L.J. (2003) Genotype x environment interaction in sunflower (Helianthus annus L) in South Africa. Bloemfontein, South Africa: University of the Free State, PhD Tehsis, str. 78
Škorić, D. (1988) Sunflower breeding. J. Edible Oil Industry 'Uljarstvo', 25, str. 1-90
Škorić, D., Joksimović, J., Jocić, S., Jovanović, D., Marinković, R., Hladni, N., Gvozdenović, S. (2005) Ocena vrednosti produktivnih svojstava NS-hibrida suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 21-33
Škorić, D., Joksimović, J., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Gvozdenović, S. (2006) Rezultati dvogodišnjih ispitivanja novosadskih hibrida suncokreta u mikroogledima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 61-74
Vranceanu, A.V. (2000) Floarea-sourelni hibrida. Bucharest: Editura Ceres
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov1101057M
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka