Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 131-146
Ocena stabilnosti prinosa semena i ulja NS hibrida suncokreta u mikro-ogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2010. godini
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresaigorb@ifvcns.ns.ac.rs
Sažetak
Cilj istraživanja je bila ocena NS hibrida suncokreta na osnovu rezultata koje su ostvarili za prinos semena, sadržaj ulja i prinos ulja u mreži mikro-ogleda u Vojvodini i centralnoj Srbiji tokom 2009. godine, kao i davanje preporuke sortimenta za 2010. Interakcija hibrid lokalitet ocenjena je primenom AMMI modela (Additive Main Effects and Multiplicative Interaction). U mikro-ogledima je ispitivano 19 hibrida na 11 lokaliteta u Vojvodini i 3 u centralnoj Srbiji. Prinos semena, sadržaj ulja i prinos ulja su se u mreži mikro-ogleda značajno razlikovali u ispitivanim regionima. U Vojvodini su najveći prosečan prinos semena ostvarili hibridi Duško (3,75 t ha-1), Novosađanin (3,74 t ha-1), Kazanova (3,66 t ha-1), Sremac (3,62 t ha-1), Pobednik (3,59 t ha-1) i NS-H-111 (3,57 t ha-1). U regionu centralne Srbije prosečan prinos preko 3,5 t ha-1 postigli su hibridi Branko (3,57 t ha-1) i Duško (3,53 t ha-1). Najveći prosečan sadržaj ulja ostvario je hibrid Pobednik, kako u regionu Vojvodine (49,37 %), tako i u regionu centralne Srbije (49,96 %). Najveći prosečan prinos ulja (preko 1,70 t ha-1) u regionu Vojvodine postigli su Pobednik, Novosađanin, NS-H-111 i Somborac, a u centralnoj Srbiji najveći prosečan prinos ulja (preko 1,60 t ha-1) ostvarili su hidridi Branko i Duško. Na osnovu rezultata trogodišnjih ispitivanja u Vojvodini, osam hibrida (Duško, Kazanova, Sremac, Velja, Baća, Novosađanin, NS-H-111 i Pobednik) su dali prinos semena iznad opšteg proseka. Najveći prinos semena u proseku postigao je hibrid Duško (3,63 t ha-1). AMMI biplot za prinos semena pokazuje da su hibridi Duško, Novosađanin i NS-H-111 visoko adaptabilni na svim ispitivanim lokalitetima (region Vojvodina i centralna Srbija), zbog malog efekta interakcije. Kao najstabilniji hibridi u pogledu sadržaja ulja za ispitivane lokalitete pokazali su se Pobednik i NS-H-111. Najmanji efekat interakcije za prinos ulja imali su Duško i NS-H-111. Hibrid NS-H-111, sa vrednošću prinosa ulja iznad opšteg proseka, bio je stabilan za sve tri ispitivane osobine tokom 2009.
Reference
Adugna, W., Labushange, M.T. (2002) Genotype-environment interactions and phenotypic stability analyses of linseed in Ethiopia. Plant Breeding, 121(1): 66
Annicchiarico, P. (1997) Joint regression vs. AMMI analysis of genotype-environment interactions for cereals in Italy. Euphytica, 94(1): 53
Balalić, I., Miklič, V., Jocić, S., Hladni, N., Marinković, R., Gvozdenović, S. (2008) Rezultati mikroogleda NS hibrida suncokreta i preporuka sortimenta za 2008. godinu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 111-124
Balalić, I., Crnobarac, J., Miklič, V. (2009) Interaction hybrid planting date for oil yield in sunflower, Zbornik izvoda, IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem: Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, Beograd, 162-163. J Agric Sci, rad u štampi
Crnobarac, J., Dušanić, N. (1995) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet suncokreta. u: Savetovanja o proizvodnji i preradi uljarica (37), Budva, str. 490-497
Crossa, J. (1990) Statistical analyses of multilocation trials. Adv. Agron., 45, 55-85
Crossa, J., Cornelius, P.L. (1997) Sites regression and shifted multiplicative model clustering of cultivar trial sites under heterogenity of error variances. Crop Science, 37: 405-415
Gauch, H.G. (2006) Statistical analysis of yield trials by AMMI and GGE. Crop Science, 46(4): 1488
Gauch, H. (1992) Statistical analysis of regional yield trials: AMMI analysis of factorial design. Ithaca: Cornell University, USA
Gontcharov, S., Zaharova, M. (2008) Vegetation period and hybrid sunflower productivity in breeding for earliness. u: International Sunflower Conf., (17th), Cordoba, Proceedings, 531-533
Granlund, M., Zimmerman, D.C. (1975) Effect of drying conditions on oil content of sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as determined by wide line Nuclear Magnetic Resonance (NMR). North Dakota Acad. Sci. Proc, 27 (Part 2): 128-132
Gurnjaca, J. (2001) Interakcija genotip x okolina u nebalansiranim serijama pokusa. Sveučilište u Zagrebu, Doktorska teza
Hühn, M. (1990) Nonparametric estimation and testing of genotype × environment interaction by ranks. u: Kang M.S. [ur.] Genotype-by-Environment Interaction and Plant Breeding, Louisiana State University Agricultural Center, p. 69-93
Kang, M.S. (2004) Breeding: Genotype-by-environment interaction. u: Encyclopedia of Plant and Crop Science, Marcel Decker, p. 218-221
Kondić, J., Mijanović, K. (2008) Selection of sunflower hybrids for Banja Luka area in Bosnia and Herzegovina. u: International Sunflower Conference (XVII), Cordoba, Spain, Proceedings, 495-497
Lipkovich, I., Smith, E.P. (2002) Biplot and singular value decomposition macros for Excel. www.jstatsoft.org/v07/i05/biplot01.xla
Marinković, R., Dozet, B., Vasić, D. (2003) Oplemenjivanje suncokreta. Novi Sad: Školska knjiga, Monografija
Merrien, A. (1992) Some aspects of sunflower crop physiology. u: International Sunflower conference (13th), Pisa, Italy, Proceedings, 1, str. 481-498
Mijić, A., Krizmanić-Guberac, V., Marić, S. (2006) Stabilnost prinosa ulja nekoliko OS hibrida suncokreta. Poljoprivreda, 12 (1), str. 5-10
Miklič, V., Škorić, D., Balalić, I., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Joksimović, J., Gvozdenović, S. (2007) Rezultati ispitivanja NS hibrida suncokreta u ogledima i preporuka za setvu u 2007. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 115-128
Miklič, V., Jocić, S., Miladinović, D., Dusanić, N., Hladni, N. (2008) Changes in seed oil content of sunflower (Helianthus annus L.), as affected by harvesting date. u: Proc 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain, 1: 281-285
Miklič, V., Balalić, I., Jocić, S., Marinković, R., Hladni, N., Gvozdenović, S., Stojšin, V. (2009) Produktivnost NS hibrida suncokreta u multilokacijskim ogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2009. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 2, str. 293-310
Pacheco, R.M., Duarte, J.B., Vencovsky, R., Pinheiro, J.B., Oliveira, A.B. (2005) Use of supplementary genotypes in AMMI analysis. TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 110(5): 812-8
Piepho, H.P. (1997) Analyzing genotype-environment data by mixed models with multiplicative terms. Biometrics, 53(2): 761
Schoeman, L.J. (2003) Genotype x environment interaction in sunflower (Helianthus annus L) in South Africa. Bloemfontein, South Africa: University of the Free State, PhD Tehsis, str. 78
Škorić, D. (1988) Sunflower breeding. Uljarstvo, 25: 1-90
Škorić, D., Joksimović, J., Jocić, S., Jovanović, D., Marinković, R., Hladni, N., Gvozdenović, S. (2005) Ocena vrednosti produktivnih svojstava NS-hibrida suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 21-33
Škorić, D., Joksimović, J., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Gvozdenović, S. (2006) Rezultati dvogodišnjih ispitivanja novosadskih hibrida suncokreta u mikroogledima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 61-74
van Eeuwijk, F.A. (1996) Between and beyond additivity and non-additivity: The statistical modeling of genotype by environment interaction in plant breeding. Wageningen: Wageningen Agricultural University, PhD thesis
Vranceanu, A.V. (2000) Floarea-sourelni hibrida. Bucharest: Editura Ceres
Yau, S.K. (1995) Regression and AMMI analysis of genotype environment interactions: An empirical comparison. Agron J, 87, str. 121-126
Zobel, R.W., Wright, M.J., Gauch, H.G. (1988) Statistical analysis of yield trial. Agronomy Journal, 80, 388-393
Zorić, M. (2008) Analiza interakcije genotipa i spoljašnje sredine u oplemenjivanju kukuruza primenom multivarijacionih modela. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka